หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.สมชาย รัตนชื่อสกุล
361
อ.สมชาย รัตนชื่อสกุล
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 
การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2546 - กันยายน 2547)
 • รองคณบดี และกรรมการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (พ.ศ. 2536 - 2546)
 • กรรมการ (ฝ่ายกฎหมาย) และเลขาธิการ สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์ และเอสเอ็มอีไทย (พ.ศ. 2547 - 2549)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทอลงกรณ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด (พ.ศ.2532-2549)
วิทยากรพิเศษ
 • โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ITC/UNCTAD/ WTO/คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการอบรมผู้ประกอบการในธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ระดับ B2B, Intermediate, Advance)
 • โครงการอบรมผู้สนใจซื้อสิทธิแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการอบรมผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสู่สากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.สมชาย รัตนชื่อสกุล
Past Seminar (3)
บทความโดย อ.สมชาย รัตนชื่อสกุล
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.