หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.กำธร อารีกิจเสรี
2.5K
อ.กำธร อารีกิจเสรี
 ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาธุรกิจ

ประสบการณ์ที่ปรึกษาในธุรกิจแฟรนไชส์
 • บริษัท วุฒิศักดิ์คลีนิก จำกัด
  • การออกแบบธุรกิจ W. ACADEMY ให้กับ "วุฒิศักดิ์คลีนิก"
  • จัดทำ Business Franchise Operation Manual ของร้าน "วุฒิศักดิ์คลีนิก" แผนการตลาดแฟรนไชส์ของ "วุฒิศักดิ์คลีนิก"
 • บริษัท อำพลฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จำกัด
  • การพัฒนาร้านต้นแบบ "รอยไทย"
  • แผนการตลาดร้าน "รอยไทย" และแผนการตลาดแฟรนไชส์ร้าน "รอยไทย"
 • บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  • แผนการทำการตลาดแฟรนไชส์ในต่างประเทศของ "Sukishi"
 •  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
  • แผนการตลาดร้าน "อินทนิล" "อินทนิลการ์เด้น" "Lemon Kitchen"
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ "ร้านอินทนิล" "อินทนิลการ์เด้น" "Lemon Kitchen"
 • บริษัท มิยาบิกรุ๊ป จำกัด
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ร้าน "Miyabi-Kaiten"
 • บริษัท มิสเตอร์ซูชิ จำกัด
  • แผนการตลาดร้าน "Sushi Mege"
 • PYK โคขุนโพนยางคำ
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ร้าน "PYK โคขุนโพนยางคำ"
 • ข้าวมันไก่ "โกอ่าง ประตูน้ำ"
  • การพัฒนาร้านต้นแบบ "โกอ่าง-ข้าวมันไก่ประตูน้ำ"
  • แผนการตลาดร้าน "โกอ่าง" และแผนการตลาดแฟรนไชส์ร้าน "โกอ่าง"
 • บริษัท ปตท.ค้าปลีก จำกัด
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ร้าน "Jiffy"
 • บริษัท พันธ์ทวีมอล์ จำกัด
  • การพัฒนาร้านต้นแบบ "พันธ์ทวี"
  • แผนการตลาดร้าน "พันธ์ทวี"
 • กลุ่มบริษัท "พงสะหวัน" สปป.ลาว
  • การพัฒนาร้านต้นแบบ "Plus Minimart"
  • แผนการตลาดร้าน "Plus" ใน สปป.ลาว
  • แผนการตลาดสถานีน้ำมัน "Plus" ใน สปป.ลาว
 • บริษัท เจ.ดี.พูล จำกัด
  • การพัฒนาร้านต้นแบบ "JD.POOL" และ "POOL PRO & LAB"
  • แผนการตลาด "JD.POOL" และ "POOL PRO & LAB"
 • บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ จำกัด
  • การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ "Thai Reant A Car"
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ "Thai Reant A Car"
 • บริษัท บางกอกคิดส์ จำกัด
  • การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ "Bangkok Kids"
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ "Bangkok Kids"
 • บริษัท เอ็มยู ติวเตอร์ จำกัด
  • การพัฒนาต้นแบบ "MU. TUTER"
  • แผนการตลาด "MU. TUTER"
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ "MU. TUTER"
 • โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชาการ
  • การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ "TUTOR LAND"
  • แผนการตลาดแฟรนไชส์ "TUTOR LAND"
 • บริษัท วิซีเอส จำกัด
  • การพัฒนาร้านต้นแบบ "LEKKLA"
  • แผนการตลาดร้าน "LEKKLA"

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจด้านอื่น
 • บริษัท เคซี.เมทอลชีท จำกัด
  • การออกแบบกลยุทธ์องค์กร
  • การออกแบบร้านต้นแบบสำหรับการขยายสาขา
  • การพัฒนาทีมงาน
 • บริษัท อุดรกระจกยนต์ จำกัด
  • การออกแบบกลยุทธ์องค์กร
  • การออกแบบโครงสร้างขององค์กร
  • การวางแผนธุรกิจระยะ 3 ปี
 • บริษัท ตำกระเทย จำกัด
  • การวางแผนธุรกิจ 3 ปี
  • การวิเคราะห์ผลประกอบการ
 • บริษัท เปรมปรีดิ์ ค้าวัสดุ จำกัด
  • การวางโครงสร้างธุรกิจและการกำหนดนโยบายการขาย
  • การวางแผนเพื่อนพัฒนาธุรกิจ 7 แผนหลัก
  • การวิเคราะห์ผลกำไร และการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ
 • บริษัท บุญไทย แมชชินเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
  • การวางกลยุทธ์องค์กร
  • การออกแบบโครงสร้างขององค์กร
  • การสร้างระบบการทำงานภายใน
  • การสร้างและพัฒนาระบบการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
 • บริษัท ปางไม้ จำกัด
  • พัฒนาทีมงาน
  • วิเคราะห์และพัฒนาผลการทำงานร่วมกับผู้บริหาร
 • บริษัท อุดรไทยพิพัฒน์ จำกัด
  • ออกแบบแนวคิดธุรกิจร่วมกับผู้บริหาร และพัฒนาทีมงาน

ประสบการณ์ด้านการสอนและอื่นๆ
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักสูตร B2B
  • การพัฒนาตลาดแฟรนไชส์
  • การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์
  • การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน
  • การบริหารสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์
 • กรมส่งเสริมการส่งออก โครงการ "ต้นกล้าทูโกรว"
  • การเตรียมตัวเพื่อการส่งออก
  • การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการปรับธุรกิจ
  • การคัดเลือกผู้ประกอบการ
 • K-Bank โครงการ Be Your Own Boss (BOB)
  • แนวทางในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • การวางแผนการตลาดแฟรนไชส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • การตลาดและการขาย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  • การวางแผนธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาประธานสภาหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา
  • บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี
  • บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

LEADERSHIP
 • Sales & MArketing Director, JB.Brothers Co.,Ltd.
 • Sales & MArketing Director, BENZ TTC GROUP
 • TMB Division Manager, Spec Thai (Public) Co.,Ltd

EDUCATION
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA จาก NIDA โครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ฐานเศรษฐกิจรุ่นที่ 12
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.กำธร อารีกิจเสรี
Past Seminar (1)
บทความโดย อ.กำธร อารีกิจเสรี
ธุรกิจเหลือเชื่อที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.