หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน พาร์ทเนอร์ (110)    โอซีซีซี เอเชีย (0)
16K
Past Seminar (134)
หลักสูตร การบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain M...
SCM เป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับการสร้างและไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต การขนส่ง และการส่งมอบ ...
ค่าอบรม 3,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
19 สิงหาคม 2565
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 - 23 ธันวาคม 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
4 - 25 พฤศจิกายน 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 ก.ย. - 21 ต.ค. 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 - 23 กันยายน 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
29 ก.ค. - 26 ส.ค. 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Online)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" คลาสเรียน Online สามารถระบุวัน-เวลาอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวั...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 - 21 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" สามารถระบุวันเข้าอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
19 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Online)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" คลาสเรียน Online สามารถระบุวัน-เวลาอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวั...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
13 - 14 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" สามารถระบุวันเข้าอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
12 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Online)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" คลาสเรียน Online สามารถระบุวัน-เวลาอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวั...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
6 - 7 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" สามารถระบุวันเข้าอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
5 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
1 - 22 กรกฎาคม 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Online)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" คลาสเรียน Online สามารถระบุวัน-เวลาอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวั...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
29 - 30 มิถุนายน 2564
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ" สามารถระบุวันเข้าอบรมที่สะดวกได้ เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์...
ค่าอบรม 1,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 มิถุนายน 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 พ.ค. - 24 มิ.ย. 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
29 เม.ย. - 20 พ.ค. 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
1 - 22 เมษายน 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
4 - 25 มีนาคม 2564
หลักสูตร ก่อนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Onli...
การประกอบธุรกิจในปัจุบัน ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญความท้าทายหลายรูปแบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้จักตน...
ค่าอบรม 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
22 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร ก่อนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
การประกอบธุรกิจในปัจุบัน ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญความท้าทายหลายรูปแบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้จักตน...
ค่าอบรม 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
4 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนการทำธุรกิจ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจ มาพบกับหลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนการทำธุรกิจ เพื่อการเริ่มกิจการด้วยมั่นใจ สู่เป้าหมายท...
ค่าอบรม 3,290 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
6 ตุลาคม 2563
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 ก.ย. - 15 ต.ค. 2563
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 ส.ค. - 10 ก.ย. 2563
หลักสูตร การโค้ชธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
การอบรมนี้เป็นการโค้ชสำหรับผู้ประกอบการ SME , Start up , OTOP โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! รับจำนวนจำกัด ภายในปี 2563 นี้เท่านั้น!!!
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดสมัครเรียน
31 กรกฎาคม 2563
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching Time)
เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ การผ่านระบบ Zoom กับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช ศึกษาแนวท...
ค่าอบรม 2,990 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
23 ก.ค. - 6 ส.ค. 2563
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตรการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
30 มีนาคม 2561
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อขนสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิท...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
24 มีนาคม 2561
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ ซึ่งควร...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
17 มีนาคม 2561
หลักสูตร กระบวนการส่งออก
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
14 มีนาคม 2561
หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษารถยนต์
การบำรุงรักษารถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับผู้ใช้รถ เพื่อยีดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ทำให้มีความปลอดภัยอย่างมั่นใจในการใช้รถ และประหยัดค่...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
10 มีนาคม 2561
หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและวางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การวางแผนสั่งซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เครื่องมือในการชำระเงิน การจัดทำเอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 มีนาคม 2561
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อขนสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิท...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
24 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตรการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ ซึ่งควร...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
17 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร กระบวนการส่งออก
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษารถยนต์
การบำรุงรักษารถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับผู้ใช้รถ เพื่อยีดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ทำให้มีความปลอดภัยอย่างมั่นใจในการใช้รถ และประหยัดค่...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและวางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การวางแผนสั่งซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เครื่องมือในการชำระเงิน การจัดทำเอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (Logistic and Tr...
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อขนสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิท...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 ธันวาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importation)
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การวางแผนสั่งซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เครื่องมือในการชำระเงิน การจัดทำเอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
13 ธันวาคม 2560
หลักสูตร การจัดทำแผนฝึกอบรม (Training and Roadmap)
แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Training Road Map เป็นการค้นหาและจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีคุณค่ามากที่ส...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 ธันวาคม 2560
หลักสูตร โค้ชชิ่ง 4.0
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สังคมและองค์กรพยายามหาแนวทางที่เหมาะสมและความลงตัว ซึ่งไม่ต่างจากปัจเจกชน และบุคลากรส่วนใหญ่ ต้องการก้าวข้ามอุปสรรค เ...
ค่าอบรม 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
1 ธันวาคม 2560
หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)
เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ม...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive ...
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ ซึ่งควร...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
25 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร โค้ชชิ่ง 4.0
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สังคมและองค์กรพยายามหาแนวทางที่เหมาะสมและความลงตัว ซึ่งไม่ต่างจากปัจเจกชน และบุคลากรส่วนใหญ่ ต้องการก้าวข้ามอุปสรรค เ...
ค่าอบรม 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
22 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation)
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การจัดทำแผนฝึกอบรม (Training and Roadmap)
แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Training Road Map เป็นการค้นหาและจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีคุณค่ามากที่ส...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
15 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix Im-Ex-Transpor...
วัตถุประสงค์ ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
7 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (Logistic and Tr...
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อขนสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิท...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix Im-Ex-Transpor...
วัตถุประสงค์ ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
19 ตุลาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation)
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
18 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การดูแลรักษารถในองค์กร (Car Care and Main...
การบำรุงรักษารถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับผู้ใช้รถ เพื่อยีดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ทำให้มีความปลอดภัยอย่างมั่นใจในการใช้รถ และประหยัดค่...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 ตุลาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importation)
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การวางแผนสั่งซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เครื่องมือในการชำระเงิน การจัดทำเอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
11 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (Logistic and Tr...
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อขนสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิท...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
30 กันยายน 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importation)
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การวางแผนสั่งซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เครื่องมือในการชำระเงิน การจัดทำเอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
20 กันยายน 2560
หลักสูตร การดูแลรักษารถในองค์กร (Car Care and Main...
การบำรุงรักษารถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับผู้ใช้รถ เพื่อยีดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ทำให้มีความปลอดภัยอย่างมั่นใจในการใช้รถ และประหยัดค่...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
18 กันยายน 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive ...
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ ซึ่งควร...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
12 กันยายน 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix Im-Ex-Transpor...
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก และการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรก...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 กันยายน 2560
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ (Pricing for ...
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
30 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Talent Ma...
การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องสร้างและรักษาคนเก่ง (Talent) ซึ่งเป็น...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
24 สิงหาคม 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Training and Roadmap...
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การเตรียมระบบและงานสู่มาตราฐาน ISO14001:2...
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive ...
มีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน รู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล สามารถวิเค...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 สิงหาคม 2560
หลักสูตร ผู้นำทีมงาน (Being a Leader)
หัวหน้างาน/ผู้จัดการนับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงานแ...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Su...
หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย (Telesales) ได้เพิ่มทักษะในการสื่อสาร ค้นหาความต้องการของลูกค้า ประยุกต์การขาย บริการอย่างเป็นระบบ...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
19 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)
เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ม...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
15 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Training and Roadmap...
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
13 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation)
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forwarder โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
12 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร ประสิทธิผลการคัดสรรบุคคลากร (Recruitment ...
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
4 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (Logistic and Tr...
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
28 มิถุนายน 2560
หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ (PC PRO 1 - Re...
เรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนคติ เสริมทักษะการนำเสนอขาย วิเคราะห์ลูกค้าและมีจิตวิทยาในการขาย
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
28 มิถุนายน 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importion)
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้ กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า 
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (International frig...
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
14 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การเตรียมระบบและงานสู่มาตราฐาน ISO 14001:...
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
10 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive ...
มีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน รู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล สามารถวิเค...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
6 มิถุนายน 2560
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Su...
เรียนรู้การเตรียมความพร้อม การนำเสนอ การสร้างความสนใจ การตอบข้อโต้แย้ง และการปิดการขาย
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
31 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation)
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forwarder โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
24 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร ผู้นำทีมงาน (Being a Leader)
ผู้จัดการนับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหา...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importion)
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้ กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า 
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
19 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อธุรกิจ (Pricing for Star...
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและการวางแผนกำไร ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและเป้าหมายธุรกิจ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
16 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Training and Roadmap...
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
9 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร ประสิทธิผลการคัดสรรบุคคลากร (Recruitment ...
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
3 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ (PC PRO 1 - Re...
เรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนคติ เสริมทักษะการนำเสนอขาย วิเคราะห์ลูกค้าและมีจิตวิทยาในการขาย
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 เมษายน 2560
หลักสูตร ประสิทธิผลการคัดสรรบุคคลากร (Recruitment ...
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
25 เมษายน 2560
หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)
เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ม...
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
22 เมษายน 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Training and Roadmap...
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
21 เมษายน 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (International frig...
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
5 เมษายน 2560
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ (Pricing for ...
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 1,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 มีนาคม 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive ...
มีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน รู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล สามารถวิเค...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 มีนาคม 2560
หลักสูตร การเตรียมระบบและงานสู่มาตราฐาน ISO 14001:...
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
18 มีนาคม 2560
หลักสูตร ผู้นำทีมงาน (Being a Leader)
ผู้จัดการนับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหา...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
16 มีนาคม 2560
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Se...
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้อ...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
14 มีนาคม 2560
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อธุรกิจ (Pricing for Star...
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและการวางแผนกำไร ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและเป้าหมายธุรกิจ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
11 มีนาคม 2560
หลักสูตร การขายและงานบริการหน้าร้านอย่างมืออาชีพ (...
เรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนคติ เสริมทักษะการนำเสนอขาย วิเคราะห์ลูกค้าและมีจิตวิทยาในการขาย
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Su...
เรียนรู้การเตรียมความพร้อม การนำเสนอ การสร้างความสนใจ การตอบข้อโต้แย้ง และการปิดการขาย
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
23 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)
เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ม...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ (Pricing for ...
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 1,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Export-Freight For...
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forwarder โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (Logistic and Tr...
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อพัฒนาธุรกิจ (Pricing for...
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและการวางแผนกำไร ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและเป้าหมายธุรกิจ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
31 มกราคม 2560
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ (Pricing for ...
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 1,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
31 มกราคม 2560
หลักสูตร ผู้นำทีมงาน (Being a Leader)
ผู้จัดการนับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหา...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
26 มกราคม 2560
หลักสูตร การเตรียมระบบและงานสู่มาตราฐาน ISO 14001:...
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
21 มกราคม 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Training and Roadmap...
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 มกราคม 2560
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Se...
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้อ...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
11 มกราคม 2560
หลักสูตร การสร้างราคา เพื่อพัฒนาธุรกิจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและการวางแผนกำไร ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและเป้าหมายธุรกิจ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
22 ธันวาคม 2559
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 ธันวาคม 2559
หลักสูตร Training and Roadmap HR
หลักสูตร Training and Roadmap HR โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
15 ธันวาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forw...
มาร่วมเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการ แนวทางและเทคนิคปฏิบัติ การขนส่งระหว่างประเทศ ในหลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
13 ธันวาคม 2559
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING for Sale
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 1,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 ธันวาคม 2559
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Se...
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้อ...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 ธันวาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (International frig...
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (International frig...
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
23 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร การสร้างราคาเพื่อพัฒนาธุรกิจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและการวางแผนกำไร ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและเป้าหมายธุรกิจ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
22 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร Training and Roadmap HR
หลักสูตร Training and Roadmap HR โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
17 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forw...
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forwarder โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
15 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Se...
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้อ...
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
10 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
8 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING for Sale
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 1,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 ตุลาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (International frig...
วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก
ค่าอบรม 3,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
26 ตุลาคม 2559
หลักสูตร Training and Roadmap HR
เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 4,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
6 ตุลาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (International frig...
ขยายเวลาต่อ โปรโมชั่น!! ลด 20% ในราคาเพียง ท่านละ 3,360 บาท (จากราคาปกติ 4,200 บาท)
ค่าอบรม 4,200 บาท 3,360 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 กันยายน 2559
หลักสูตร การสรรหาบุคคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Se...
โปรโมชั่น!! ลด 50% จากราคาปกติ 4,200 บาท เหลือเพียง 2,100 บาท / 1 ท่าน
ค่าอบรม 4,200 บาท 2,100 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 กันยายน 2559
หลักสูตร Training and Roadmap HR
วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 4,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
15 กันยายน 2559
หลักสูตร การสรรหาบุคลากรยุคใหม่
โปรโมชั่น!! ลด 50% เมื่อสมัครเรียน และ ชำระเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นี้ ในราคาเพียง 2,100 บาท / 1 ท่าน (จากราคาปกติ 4,200 บาท)
ค่าอบรม 4,200 บาท 2,100 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
22 กรกฎาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forw...
เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ
ค่าอบรม 4,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
13 กรกฎาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Import Freight Forw...
โปรโมชั่น! ลด 50% จากราคาปกติ 4,200 บาท เหลือเพียง 2,100 บาท เท่านั้น!
ค่าอบรม 4,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 มิถุนายน 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forw...
โปรโมชั่นสุดพิเศษ ลด 30% หมดเขต 27 พฤษภาคม 59 นี้
ค่าอบรม 4,200 บาท 2,940 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 พฤษภาคม 2559
หลักสูตร Training and Roadmap HR
วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 4,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 พฤษภาคม 2559
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 1,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 พฤษภาคม 2559
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forw...
เรียนรู้ กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้า ถึงท่าเรือ !!! โดยหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและพนักงานทุกระดับ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้...
ค่าอบรม 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 มีนาคม 2559
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING
เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
ค่าอบรม 900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 มีนาคม 2559
หลักสูตร การสรรหาบุคลากรยุคใหม่
เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร
ค่าอบรม 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2559
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 41,143  คุณณัฐศักดิ์ ทะลุนลัย
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,893 กระทู้  936 หัวข้อ
สนใจฝึกอบรมภายในองค์กร
ขอใบเสนอราคาจากสถาบันอบรมชั้นนำของไทยกว่า 200+ ฟรี!
ขอใบเสนอราคา
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.