หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การบริหาร จัดการ | กรุงเทพฯ
526
หลักสูตร การบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management (SCM)) 
 
 
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม Myhotel Rachada

หลักการและเหตุผล :

SCM เป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับการสร้างและไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต การขนส่ง และการส่งมอบ จึงต้องอาศัยกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง และการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

หัวข้อการฝึกอบรม :
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)
  • กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
  • กลยุทธ์การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
  • กลยุทธ์การจัดการขนส่ง (Transportation Management)
  • แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อลดความสูญเสีย ความซับซ้อนของสินค้า กระบวนการผลิต การส่งมอบ การบริหารความต้องการและการตอบสนองสินค้าให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมากที่สุด
  • ให้มีความเข้าใจและมีความรู้ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาองค์กร
ประโยชน์ของการฝึกอบรม :
  • เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ กลยุทธ์และการพัฒนาระบบ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร
  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจงานทุกระบบ มีความสามารถและแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :
  • พนักงาน หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
หลักสูตรราคา 3,990 บาท

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.30 น.
COST
3,990 บาท
 โอซีซีซี เอเชีย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,526  คุณชลมารค โชคไมตรี
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,859 กระทู้  913 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.