หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทำความฝันให้เป็นจริงได้หากมีความ...
2.1K
13 มิถุนายน 2565
ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทำความฝันให้เป็นจริงได้หากมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อน
 
- โฮเวิร์ด ชูลทส์ -
นักธุรกิจ, นักเขียนชาวอเมริกัน
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ