หน้าคำคม    ในประเทศ    อย่าให้ความล้มเหลวในหนึ่งครั้งมาล้มเลิกความฝันทั้งชี...
2.1K
24 กุมภาพันธ์ 2565
อย่าให้ความล้มเหลวในหนึ่งครั้งมาล้มเลิกความฝันทั้งชีวิตของเรา
 
-ตัน ภาสกรนที -
ผู้ก่อตั้งอิชิตัน
Top 10 Popular quotes
26,817
ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ...
24,434
ชีวิตการทำงาน ถ้าเดินบนทางเรียบ เราจะได้เรียน...
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ