โปรโมชั่น7    แฟรนไชส์    ส่วนลดค่าแฟรนไชส์ อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภา...
1.1K
1 มิถุนายน 2563
ส่วนลดค่าแฟรนไชส์ อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ


Eye Level แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีติดต่อกันถึง 21 ปี  ผู้นำด้านหลักสูตรคณิตวิเคราะห์( Critical Thinking)
  • เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า Grade 9 – 12
  • แฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์การศึกษาสมัยใหม่ เรียนด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง และสนุกในการแก้ไขปัญหา 
  • เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ (เป็นผู้นำหลักสูตร Critical thinking Math) และภาษาอังกฤษ  หลักสูตรระดับโลก
  • มีการวางระบบการบริหารจัดการให้สาขาทำแฟรนไชส์ได้โดยใช้เวลาและพื้นที่น้อย ผ่านขบวนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบอย่างมืออาชีพ
 
อายเลเวลมอบส่วนลดค่าแฟรนไชส์
  • ส่วนลด 100,000 บาท เมื่อซื้อ 2 หลักสูตร (คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)
  • ส่วนลด 50,000 บาท สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์
  • ส่วนลด 30,000 บาท สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
 
อายเลเวล
ส่วนลด 100,000 บาท 
เงื่อนไข :
ส่วนลด 100,000 บาท เมื่อซื้อ 2 หลักสูตร, ส่วนลด 50,000 บาท สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์, ส่วนลด 30,000 บาท สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ
โทร. 095-5947598
Special Coupon! by TFC
-คูปองนี้ ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-คูปองนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด
และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
-ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ThaiFranchiseCenter.com
00000000403