หน้าแรกบทความ    รวมประวัติคนดัง    คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
183
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์

เป็นนักธุรกิจชาวไทยเป็นประธานสโมสรเลสเตอร์ชิตี
บุตรชายคนเล็กของทายาทเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีอากรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ อัยยวัฒน์ยังดำรงตำแหน่ง รองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 และดำรงตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลเอาด์-เฮเฟอร์เลเลอเฟิน ในประเทศเบลเยียม ที่นายวิชัย ศรีวัฒนประภา มอบหมายให้
 
ประวัติ

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (ต๊อบ) เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

เป็นบุตรของนายวิชัย ศรีวัฒนประภา (ชื่อเดิม: วิชัย รักศรีอักษร) กับนางเอมอร ศรีวัฒนประภา (สกุลเดิมก่อนสมรส: บุญขันธ์)
ชีวิตครอบครัวอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา มีพี่น้องรวมทั้งหมด 3 คน คือ
 1. นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: รัก) พี่สาวคนโต
 2. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: ต้อล) พี่ชาย
 3. นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: รุ่ง) พี่สาวคนที่ 2
 
อัยยวัฒน์ เปลี่ยนนามสกุลตามผู้เป็นบิดา วิชัย ศรีวัฒนประภา ชื่อสกุล "ศรีวัฒนประภา" มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสกุล "ศรีวัฒนประภา" ให้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูล
 
อัยยวัฒน์ มีความสนิทสนมกับบิดามากที่สุดในบุตรทั้งหมดของวิชัย เนื่องจากในขณะพี่ทั้งสามศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่บริษัทเติบโตสูงสุด อัยยวัฒน์เคยทำงานในทุกแผนกของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้การบริหารกิจการ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์
 
ในปี พ.ศ. 2559 อัยยวัฒน์และครอบครัวศรีวัฒนประภาได้ลงทุน ซื้อหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นทั้งหลายจำนวน 2,918,411,714 หุ้น ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 60.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ โดยเสนอซื้อ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
อัยยวัฒน์ เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทย แชมป์ไทยแลนด์ โปโล คิงส์คัพ ครั้งที่ 6
 
การศึกษา
 • จบประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • ปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ สาขาผู้ประกอบการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ต, ประเทศอังกฤษ
 
คิง เพาเวอร์

อัยยวัฒน์ร่วมบริหารกิจการกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ในปี พ.ศ. 2532 – 2558 หลายตำแหน่งในหลากหลายแผนกของกลุ่มบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2552 – 2558 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัทฯ และเป็นทายาทของประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็นร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร (ดิวตี้ ฟรี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน

โดยก่อนสูญเสียประธานกรรมการบริษัทฯ อัยยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ โดยหลังจากที่สูญเสียประธานกรรมการจากอุบัติเหตุ เหตุเฮลิคอปเตอร์สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตีตก พ.ศ. 2561 ได้ก้าวขึ้นบริหารกิจการต่อจากบิดา ในเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561

ซึ่งกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ มีพนักงานกว่า 7,000 คน โดยในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 บริษัท
 1. บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533) ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและสินค้าไทย ในอาคารผู้โดยสารในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง โดยจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานฯ
 2. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538)
 3. บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539)
 4. บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540)
 5. บริษัท คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541)
 6. บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542)
 7. บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547)
 8. บริษัท คิง เพาเวอร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548)
 9. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548)
 10. บริษัท คิง เพาเวอร์ เอวิเอชั่น จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557)
 11. บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557)
 
ธุรกิจภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
 • รองประธาน สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ในประเทศอังกฤษ
 • รองประธาน สโมสรฟุตบอลเอาด์-เฮเฟอร์เลเลอเฟิน ใน ประเทศเบลเยียม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (Pull man King Power Bangkok)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงละครอักษรา
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภัตตาคารรามายณะ
 • สนามแข่งแฮมโปโล
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ คิง เพาเวอร์ มหานคร
 • รองประธาน มูลนิธิ คิง เพาเวอร์
 
ประวัติกับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี

อัยยวัฒน์ เริ่มต้นกับสโมสร เมื่ออายุ 25 ปี และใช้เงินทุนไปประมาณ ต้องมี 20–30 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,300 ล้านบาท) ดำรงตำแหน่งรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ร่วมกับอดีตประธานสโมสร นายวิชัย เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2010/2011 โดยเข้าถือหุ้นสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ร้อยละ 51 และได้ตัดสินใจซื้อหุ้นที่เหลือในปีเดียวกัน

ต่อมาในฤดูกาลปี ค.ศ. 2013/2014 "จิ้งจอกสยาม" ได้คว้าแชมป์แชมเปียนชิพ และได้เลื่อนขั้นสู่พรีเมียร์ลีก
สนใจติดต่อ นักธุรกิจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.