คุณโอฬาร วีระนนท์
 
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง, DURIAN CORP 
  • ผู้อำนวยการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง หลักสูตร DSTARTUP by SPU