อ.ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อ)
 
เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat Shabu ร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูและซูชิ
ผู้อำนวยการ Amarin Academy สถาบันให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจ
 
ผลงานเด่น : เจ้าของเพจ Torpenguin ผู้ชายขายบริการ ที่ปรึกษาแบรนด์ดิ้ง และธุรกิจร้านอาหาร อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ