อ.ธนา ถิรมนัส
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจอาหารและค้าปลีก อดีต CEO บริษัทชั้นนำ