อ.พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์
 
Visual Facilitator อันดับ 1 ของเมืองไทย

หนึ่งในกูรูที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนของประเทศที่เชี่ยวชาญการทำ Visual Recording คือ การใช้ภาพมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นการถอดความคิดต่างๆ ที่อยู่ในหัวให้ออกมาเป็นภาพก่อนจะทำการสื่อสารต่อไป และทำให้คนอื่นที่มองเห็นภาพนี้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น จากการอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ภายในภาพเดียว

หลายคนอาจจะนึกถึง Info Graphic หรือ Mind Mapping ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยภาพเหมือนกัน แต่ Visual Recording จะมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่า และอธิบายความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันของแต่ละองค์ประกอบได้ดีมากกว่า ทำให้คนมองเห็นภาพแล้วเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งมองเห็นภาพต่อไปหรือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน