อ.เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
 
ผู้ก่อตั้ง ‘ลูกคิด’ และ Asian Leadership Academy

เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาเรื่อง Design Thinking มาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง โดยนำแนวคิดนี้ไปเผยแพร่และอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านบริษัทที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งอย่าง บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด และ Asian Leadership Academy (ALA)
 
เธอยังเป็นผู้แปลหนังสือ ‘คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking’ (Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life) เขียนโดยสองอาจารย์จาก Stanford d.school ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ Design Thinking ที่เพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อไม่นานนี้โดยสำนักพิมพ์ bookscape ด้วย