อ.ยอดเดช ว่องวิทยา
 
นักลงทุน และ นักเขียนหนังสือ Bestseller เรื่องการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Forex)

โดย ยอดเดช ว่องวิทยา(ครูยอด) มีคู่หูนักลงทุนคือคุณ กนกวรรณ ว่องวิทยา(ครูอุ๊) ที่ใช้นามปากกาว่า "ForexWar" ฟอเร็กซ์วอร์ ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex จนทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่น อีกทั้งพวกเขายังเป็นนักเขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)
 
ประวัติโดยย่อ
  • นักลงทุนอิสระที่ลงทุนใน Forex, Commodity, หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี 
  • ผู้เขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate) 
  • วิทยากรด้านการลงทุนในตลาด Forex