หน้าหลัก    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1.8K
กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่
ประเภท สินเชื่อรถยนต์ (Car Loan)
สินเชื่อ กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่  
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ธนาคารเคียงข้างการเติบโตของทุกธุรกิจทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ด้วยสินเชื่อใหม่ล่าสุด “สินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่” (Krungsri Truck)

กรุงศรี ทรัค ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้อ/รถลากจูง/รถพ่วง/รถกึ่งพ่วง รวมถึงให้บริการสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์ และส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งการให้บริการนี้ครอบคลุมรถบรรทุกเกือบทุกยี่ห้อ เช่น Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN เป็นต้น

โดยเมื่อปลายปี 2555 ธนาคารได้นำร่องให้บริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค กับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างขนส่งปูนซีเมนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตปูนที่มีเครือข่ายระดับประเทศ จากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนี้ให้ความสนใจ และเห็นถึงประโยชน์ทั้งในเชิงการขยายธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน

จึงได้เลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุกของธนาคารอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมัน, ธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าต่างๆ รวมถึงโรงงานผลิตและนำส่งสินค้า, ธุรกิจสินค้าการเกษตร เช่น ยางพารา เป็นต้น

ปัจจุบัน ธนาคารได้ขยายบริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประเภทบุคคล และนิติบุคคล โดยผ่านผู้แทนจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุก ที่จะรองรับการใช้งานรถบรรทุกสำหรับธุรกิจได้ทุกขนาด

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20-65 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
นิติบุคคล
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย เช่น บมจ., บจ., หจก., หสม.
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัท หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนามโดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.ถ) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ ข้อเสนอดีๆ จาก กรุงศรี ทรัค
 • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถ อุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ
 • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
 • ให้บริการที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกครอบคลุมทั่วทุกภาค
 • สะดวก เพราะมีทีมบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อถึงที่


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-626-2626
โทรสาร -
อีเมล์ webmaster@krungsri.com
เว็บไซต์
Instagram 
krungsrisimple
Twitter 
twitter.com/krungsrisimple
Facebook 
www.facebook.com/KrungsriSimple
Youtube 
www.youtube.com/user/KrungsriSimple
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,808 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,316 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,678 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.