1.4K
11 มีนาคม 2563
พาณิชย์ เตรียมต่อยอด...พาแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล
 

พาณิชย์ เร่งส่งเสริมและพัฒนาแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันก่อนขยายสู่ตลาดทุกระดับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อม/ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศรับฟังรายละเอียดเข้าร่วมโครงการแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล ประจำปี 2563
 
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ "แฟรนไชส์โมเดล" เป็นรูปแบบหนึ่งของการขยายธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากให้กับประเทศและมีทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีธุรกิจที่ขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์ (Franchisor) 584 ราย มีสาขารวมกันกว่า 100,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) สูงกว่า 15,000 - 20,000 ราย (ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย, เว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ) ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังมีโอกาสขยายตัวและสร้างเม็ดเงินให้ประเทศได้อีกมากในอนาคต

 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง และได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในการขยายขอบเขตการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
 
กรมฯ จึงจัดโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการอบรมเข้มข้นแบบ Boothcamp ในการพัฒนาทักษะและฝึกฝนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ Action Learning การฝึกนำเสนอธุรกิจรูปแบบ Pitching กิจกรรมจับคู่และเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ไทย ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานเสวนา "เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์" เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563


ภายในงานพบกับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์และการขยายสาขาสู่ตลาดต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึงเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. มีสาขาอย่างน้อย 3 สาขา ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีโมเดลแฟรนไชส์ชัดเจน
  3. มีหลักฐานจดทะเบียนหรือหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทย
  4. มีการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
และสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดจนจบโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ธุรกิจ

 
การดำเนินโครงการนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ให้เกิดการพัฒนาแบบครบทุกมิติ

ครอบคลุมตั้งแต่การให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาดต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ อธิบดี กล่าวสรุป

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,062
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
710
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
554
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
543
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.