2.3K
4 เมษายน 2558
กรมพัฒน์ระดมความเห็น ผู้เชี่ยวชาญพัฒนามาตรฐานแฟรนไชส์ไทยน.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ของประเทศไทยทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคมการแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาคมแฟรนไชส์ไทย และผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

เพื่อทบทวนและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงยึดแนวทางตามมาตรฐานแฟรนไชส์สากล

ทั้งนี้สาเหตุที่กรมผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ก็เพื่อต้องการให้มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (ผู้ขายแฟรนไชส์) กับแฟรนไชส์ซี (ผู้ซื้อแฟรนไชส์)

รวมทั้ง กรมมีแผนที่จะประสานแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจมีความเสี่ยงน้อย มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีมาตรฐาน ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง และสนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์จากผู้ขายที่มีมาตรฐานได้อย่างมั่นใจ

น.ส.ผ่องพรรณกล่าวว่า ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการขยายสาขาที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัด สร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน และบุคลากรที่จะมาร่วม สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ช่วยสร้างธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

“กรมได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์มาตั้งแต่ปี 2552 และได้ทำการทบทวน ปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ของไทยให้มีความทันสมัยและทัดเทียมสากล

โดยเฉพาะในปี 2558 นี้ ที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ตลาดการค้าการลงทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผู้บริโภคมากถึง 600 ล้านคน

หากผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้าน มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ย่อมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย และมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในภูมิภาคอาเซียนได้” น.ส.ผ่องพรรณ กล่าว

โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ของประเทศไทยทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานระดับสูง และสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการมากที่สุด

เนื่องจากการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐานระบบปฏิบัติการและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ

ทั้งนี้ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรม 159 ราย เป็น อาหารและเครื่องดื่ม 77 ราย คิดเป็น 49% การศึกษา 32 ราย คิดเป็น 20% บริการ 27 ราย คิดเป็น 17% ความงามและสปา 13 ราย คิดเป็น 8% และค้าปลีก 10 ราย คิดเป็น 6%
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,091
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
832
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
728
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
566
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
564
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
553
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.