หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 
60K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของ
ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกับแฟรนไชส์ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 File size : 0.567 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยบูรพา
(5,580)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.