หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศมาเลเซีย | Malaysia 
61K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.066 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(839)
 มาเลเซียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนซึ่งมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
 File size : 0.152 MB.
 Type : PDF
21-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,010)
 มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสามชิกอาเซียนที่ประสบความสำเร็จใรการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการผลิตจากที่มุ่งเน้นการเป็นฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
21-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,109)
 มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง
 File size : 0.18 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,620)
 มาเลเซียส่งออกพลาสติกในรูปแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อย
 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(2,065)
 กลยุทย์
ส่งเสริม ภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 File size : 0.995 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,120)
มาเลเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและวัตถุดิบ แต่จำเป็นต้องนำเข้าสินค้า
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(1,103)
ภูมิประเทศบนแหลมมลายู เป็นหนองบึงตามชายฝั่งและพื้นดินจะสูงขึ้นเป็นลำดับ
 File size : 19.939 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(977)
Any individual who has income accruing in or derived from Malaysia or received in Malaysia
 File size : 0.208 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(986)
Amounts paid in consideration of services rendered by the person or his
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,010)
ในครึ่งแรกของปี 2554 (ม.ค-มิ.ย) เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มมีการฟื้นตัว สถาบันเศรษฐกิจกัมพูชา
 File size : 0.246 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,170)
ในช่วง 11 เดือนของปี 2553 การค้ารวมของมาเลเซียมีมูลค่า 33.49 พันล้านเหรียญสหัฐฯ
 File size : 1.124 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,103)
The National Automotive Policy (NAP) was introduced on 22 March 2006

 File size : 0.077 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,026)
รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง กิจการจัดจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 File size : 1.51 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(4,014)
การนำเข้า ในปี 2550 มาเลเซียนำเข้ายารักษาโรคทั้งสิ้น 2,594.16  ล้านริงกิต เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 7.95 เมื่อเทียบกับปี 2549
 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,559)
กระทรวงการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จัดตั้งขึ้นในปี 1965 ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการนำเข้าและการส่งออก 
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(3,309)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 File size : 2.082 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(900)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลกับหลายประเทศ
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,039)
บริษัท UHIN SOFA SDN BHD ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นบริษัทในกลุ่ม UHIN HOLDING PTE LTD
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,349)
มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดประทศไทย ทิศใต้ติดประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 11 รัฐ 
 File size : 0.481 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,301)
ยางพารา : มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 2 ของไทย และเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.243 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,533)
นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563
 File size : 0.239 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,007)
แผงวงจรไฟฟ้า (HS. 8542) มาเลเซียนำเข้าจากตลาดโลกมูลค่า 29,907.510
 File size : 0.317 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,559)
ญี่ปุ่น 42.78% ไทย 27.22% เยอรมนี 10.24% อินโดนีเซีย 5.00% จีน 4.81%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(825)
สหรัฐฯ 18.01% จีน 16.20%  ญี่ปุ่น 13.16% สิงคโปร์ 11.01% เกาหลีใต้ 8.39%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(801)
สิงคโปร์ 37.52% ซาอุฯ 12.10% อินโดนีเซีย 8.48% UAE 7.64% เวียดนาม 5.92%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(827)
สหรัฐฯ26.38% ญี่ปุ่น16.25% จีน11.72% สิงคโปร์9.80% เยอรมนี7.09%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(833)
มาเลเซียมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของประเทศที่พัฒนา
 File size : 0.78 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(887)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริการของหน่วยงานราชการ
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(775)
สร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ตกงานที่ขาดรายได้
 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(881)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.