บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.5K
2 นาที
17 สิงหาคม 2563
10 ขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์ อย่างละเอียด
 

ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นช่องทางการทำธุรกิจอย่างหนึ่ง ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ ที่กำหนดโดยเจ้าของแฟรนไชส์เอง โดยเจ้าของแฟรนไชส์จะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการให้ใช้เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ข้อมูลลับ และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของแฟรนไชส์
 
ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดี จะต้องเป็นธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถทำกำไรได้ และคืนทุนได้ ต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยในตัวของธุรกิจนั้นๆ เช่น มีแบรนด์ได้รับความนิยม มีสูตรลับที่ถ่ายทอดได้ และมีระบบการบริหารจัดสาขาที่มีมาตรฐาน

#ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมธุรกิจ #แฟรนไชส์ แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ (ใครสนใจแฟรนไชส์กลุ่มไหน คลิกเข้าไปเลือก เพื่อขอข้อมูลการลงทุนได้ทันที!)
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์อย่างละเอียด สำหรับผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ครับ 

1.หาความรู้ระบบแฟรนไชส์  


ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ต้องรู้ว่าแฟรนไชส์ซอว์ (Franchisor) คือ ผู้ขายสิทธิแฟรนไชส์ ขายสิทธิรูปแบบการทำธุรกิจ ตราสินค้า มาตรฐานการทำธุรกิจแฟรนไชส์ซี (Franchisee) คือ ผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ 
 
2.เลือกประเภทธุรกิจที่สนใจ 
 
แฟรนไชส์ประกอบด้วยหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ อาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก และธุรกิจทั่วไป วิเคราะห์ตัวเองว่าชอบธุรกิจประเภทใด
 
3.ศึกษาหาข้อมูลบริษัทแฟรนไชส์ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากเว็บไซต์แฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซอว์เอง กระทรวงพาณิชย์ สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆ สถาบันการเงิน
ข้อมูลแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ https://www.thaifranchisecenter.com/home.php
 
4.มองหาทำเลเปิดแฟรนไชส์  
 
ทำเลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์บางแบรนด์ สามารถช่วยประสานเรื่องทำเลเพื่อผู้ลงทุน รวมถึงสามารถนำเสนอทำเลที่ดีสำหรับการลงทุนของแฟรนไชส์ซีได้ด้วย
 
5.เริ่มติดต่อพูดคุยบริษัทแฟรนไชส์
 

โดยเลือกแฟรนไชส์ที่สนใจอย่างน้อย 3 แฟรนไชส์, ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามรายละเอียดการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรูปแบบการแบ่งผลตอบแทน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 
6.วิเคราะห์ และเปรียบเทียบแฟรนไชส์ 
 
วิเคราะห์รูปแบบการลงทุน, ยอดเงินลงทุน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ, สัดส่วน และวิธีการแบ่งผลตอบแทน และระยะเวลาการคืนทุน ของแบรนด์แฟรนไชส์ที่ตัวเองสนใจ 

7.เริ่มต้นดำเนินการกระบวนการแฟรนไชส์
 


เริ่มต้นจากตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ที่ต้องการ แฟรนไชส์ที่เลือกควรมีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็น ติดต่อเพื่อเจรจาการลงทุน หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการ และกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าแฟรนไชส์ และ ศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ที่ดี สัญญาควรเป็นธรรม

8.ศึกษาวิธีการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ 
 
ดูว่าแฟรนไชส์มีวิธีการคัดเลือกนักลงทุนอย่าไร เช่น ศักยภาพผู้ร่วมลงทุนที่มีเงินทุนส่วนตัวไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด แต่ความตั้งใจ และความใส่ใจในธุรกิจสำคัญ หากพลาดจากแฟรนไชส์แรก ลองพิจารณาแฟรนไชส์อื่นๆ ที่เป็นตัวเลือกอันดับถัดไป       
 
9.มองหาแหล่งเงินทุน
 

โดยจะต้องพิจารณาวงเงินลงทุน วิเคราะห์เงินทุนส่วนตัว และมองหาแหล่งเงินทุนส่วนเพิ่มหากทุนไม่พอ ก็ลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่เข้าใจ และเชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์
 
10.เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ 
 
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆ กำหนดไว้ และสรรหาบุคลากรหรือทีมงาน พนักงานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ กรณีประสบปัญหาด้านบุคลากร บริษัทแม่แฟรนไชส์บางแบรนด์จะเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนในการสรรหาและฝึกอบรมให้
 
ทั้งหมดเป็น 10 ขั้นตอนในการซื้อแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ ใครที่อยากลงทุนแฟรนไชส์สามารถนำเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาก่อนซื้อแฟรนไชส์อย่างถกต้องได้ครับ 

ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips
  1. หาความรู้ระบบแฟรนไชส์   
  2. เลือกประเภทธุรกิจที่สนใจ  
  3. ศึกษาหาข้อมูลบริษัทแฟรนไชส์  
  4. มองหาทำเลเปิดแฟรนไชส์  
  5. เริ่มติดต่อพูดคุยบริษัทแฟรนไชส์ 
  6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบแฟรนไชส์  
  7. เริ่มต้นดำเนินการกระบวนการแฟรนไชส์
  8. ศึกษาวิธีการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์  
  9. มองหาแหล่งเงินทุน
  10. เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ 
อ้างอิงข้อมูล