บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การสร้างทีมงาน และเครือข่าย
2.6K
1 นาที
19 เมษายน 2556
หลักเกณฑ์ในการเลือกธุรกิจ MLM


 
ลำดับ 1. ดูบริษัท
 • 1.1 บริษัทต้องมีการจดทะเบียนถูกต้อง มีใบอนุญาตจากทาง สคบ.อย่างชัดเจน ถ้ายังไม่มีโชว์ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่มีคำว่ากำลังขอ เดี๋ยวก็ได้
 • 1.2 ทุนจดทะเบียนของบริษัทต้องสูง การันตีความมั่นคงของธุรกิจ ไม่ใช่เอาแบบใครก็เปิดได้
 • 1.3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหรือไม่ เปิดบริษัทโดยหวังผลกำไรทันทีหรือไม่ มีการบีบเอายอดจากผู้นำหรือไม่
 • 1.4 บริษัทมีทุนหมุนเวียนในระบบดีมั๊ย ต้องไม่มีหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจ
 • 1.5 บริษัทต้องมีระบบการสนับสนุนการขยายธุรกิจที่ดี มีหลักสูตรอบรมการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • 1.6 บริษัทต้องมีการเพิกเฉยต่อระบบการปั่นเงินในธุรกิจหรือไม่ ถ้าพบว่าแกล้งเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ให้รีบถอยออกมาดีกว่า
 • 1.7 บริษัทมีความเข้มงวดกับกฎจรรยาบรรณหรือไม่ เช่น การขายตัดราคา การแย่งสายงาน
   
 
 
ลำดับ 2. ดูสินค้า
 • 2.1 มีการขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อ.ย.)
 • 2.2 มีความโดเด่นเหนือคู่แข่ง
 • 2.3 เป็นของแท้ ไม่ลอกเลียนแบบจากของที่อื่น มีที่มาที่ไปชัดเจน
 • 2.4ควร มีลิขสิทธิจากบริษัทผลิต ป้องกันการสร้างคู่แข่งทางการตลาด
 • 2.5 สินค้านั้นมีการรับประกันความพอใจในการคืน
   
 
 
ลำดับ 3. ดูแผนการตลาด
 • 3.1 ต้องไม่มีการปั่นเงิน บังคับเปิดโค้ตซื้อสินค้าตอนเริ่มสมาชิก
 • 3.2 มีจุดเด่นเหนือคู่แข่ง โดยปราศจากจุดด้อย
 • 3.3 ต้องไม่จ่ายแบบ OVER PAY
 • 3.4ต้อง ไม่มีการหมกเม็ดผลประโยชน์
 • 3.5ต้อง สามารถให้ผลตอบแทนเป้นมรดกที่แท้จริง
   
 
 
ลำดับ 4. ดูทีมงานอัพไลน์
 • 4.1 ต้องไม่มีการชักจูงเข้าสู่ระบบการปั่นเงิน ซื้อสินค้าตอนเริ่มสมาชิก
 • 4.2ต้อง ไม่มีการแนะนำระบบการทำงานที่ผิด เช่น อัพไลน์แนะนำให้ซื้อขึ้นตำแหน่งสูงๆ หรือเปิดโค้ทซื้อสินค้าเกินความจำเป็น
 • 4.3ต้อง ไม่มีการแนะนำให้ทำธุรกิจอื่นควบคู่ จนทำให้ทีมงานเกิดความไขว้เขว
 • 4.4 มีเป้าหมายการสร้างทีมที่ชัดเจน ไม่กล่าวโจมตีบริษัทเพื่อต้องการเปลี่ยนค่ายย้ายหนี
 • 4.5 ไม่มีการโกงยอดจำหน่าย หรือชักจูงให้ไปสมัครใหม่
อ้างอิงจาก ThaiBizCenter.com