บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
1.2K
2 นาที
20 กันยายน 2562
6 เหตุผลที่ Start Up เสี่ยงกว่าซื้อแฟรนไชส์


ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันการทำธุรกิจให้สำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะไม่ยากจนเกินไป เพราะคู่แข่งทางธุรกิจยังมีไม่มากนัก แต่ในสมัยนี้หากใครที่ไม่สามารถสร้างแบรนด์ได้ โอกาสที่ธุรกิจของคุณจะล้มเหลวก็เกิดขึ้น
 
จึงไม่แปลกที่ใครหลายๆ คนที่มาอยากสร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยตัวเอง จะหันมาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ดังๆ มีชื่อเสียงในตลาดไปเปิด เพราะซื้อไปแล้วเปิดร้านขายได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างแบรนด์ให้เสียเวลา แต่ในมุมกลับกันก็ยังมีหลายๆ คนเช่นกัน หันมาสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง เพราะรวยเร็ว ตั้งราคาขายได้เองด้วย ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามตัวเอง
 
แล้วถ้าถามว่าระหว่างสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเอง กับ ซื้อแฟรนไชส์ แบบไหนมีความเสี่ยงมากกว่า วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะบอกว่าสร้างธุรกิจขึ้นใหม่ หรือ Start Up เสี่ยงกว่าซื้อแฟรนไชส์ มาดูเหตุผลกันครับ 
 
1.ต้องสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง
 

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คนจดจำได้ง่ายเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดได้ ซึ่งระยะเวลากว่าจะสร้างแบรนด์ได้ คุณต้องใช้เงินทุนมากน้อยแค่ไหน ทั้งประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ และถ้าหากทุ่มเงินเป็นจำนวนมากในการสร้างแบรนด์ไป แต่แบรนด์ไม่ดัง ไม่ปัง ก็เสียเงินเปล่าประโยชน์
 
ส่วนการซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ดังๆ มีชื่อเสียงนั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ต้องเสียเงินในการสร้างแบรนด์เลย ทางเจ้าของแฟรนไชส์จะจัดการให้ทุกอย่าง เพียงแค่คุณปฏิบัติตามกฎของแฟรนไชส์ซอร์ก็เพียงพอ ก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก  
 
2.สร้างธุรกิจขึ้นเองมีโอกาสผิดพลาด
 

หลายคนที่ชื่นชอบในธุรกิจแฟรนไชส์ ก็เพราะเจ้าของแฟรนไชส์จะเป็นฝ่ายองผิดลองถูกจนกว่าจะสำเร็จ หรือคิดว่าใช่ เพื่อเป็นการวางระบบที่เป็นมาตรฐานก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น ความผิดพลาดของเจ้าของแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะเป็นฝ่ายได้รับในรูปแบบความสำเร็จของแฟรนไชส์  จึงมีโอกาสผิดพลาดในการทำธุรกิจน้อยมาก
 
3.ต้องสร้างระบบและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง


การสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่นั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องคิดและสร้างระบบธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง วางกยุทธ์ต่างๆ ทำการตลาด รวมถึงการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในช่วงดำเนินงาน สิ่งเหล่านี้เจ้าของธุรกิจจะต้องทำเองหมด ส่วนการซื้อแฟรนไชส์นั้น เจ้าของแฟรนไชส์จะมีระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ทุกอย่างตลอดอายุสัญญา รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำในธุรกิจด้วย 
 
4.ไม่มีเงินลงทุนก็เริ่มต้นธุรกิจไม่ได้ 
 

การทำธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินลงทุน ยิ่งใครที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยตัวเอง จะต้องวิ่งหาเงินลงทุนเอง บางครั้งอาจจะต้องทำเรื่องขอกู้ยืมจากธนาคาร ต้องเขียนแผนธุรกิจให้ธนาคารเห็นเป้าหมายของธุรกิจ โอกาสของธุรกิจ แต่ถ้านำเสนอไม่ผ่านก็จะทำให้เงินลงทุนหายไปทันที ธุรกิจก็เกิดไม่ได้ แต่ในระบบแฟรนไชส์นั้น ปัจจุบันได้มีสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ มอบให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าของแฟรนไชส์แล้ว จึงทำให้เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่าย
 
5.ต้องจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เอง
 

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างในการประกอบธุรกิจ ถ้าทำร้านอาหารก็ต้องมีหม้อ จาน และอื่นๆ ซึ่งการสร้างธุรกิจขึ้นเองจะต้องมีการหาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เอง

ซึ่งบางครั้งไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ กว่าจะเปิดร้านได้ใช้เวลานาน อีกทั้งยังต้องติดต่อซัพพลายเออร์เอง แต่ถ้าซื้อแฟรนไชส์จะรู้ทันทีว่า ต้นทุนในการเปิดแฟรนไชส์เท่าไหร่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ก็รวมกับการลงทุนแฟรนไชส์แล้ว ทำให้รู้จำนวนเงินเปิดร้าน 
 
6.ต้องสร้างกรอบการทำงานเองเพื่อความสำเร็จ 
 

การสร้างธุรกิจขึ้นเองจำเป็นต้องมีความรู้ รวมถึงต้องสร้างกรอบการทำงานของตัวเองขึ้นมา ไม่มีใครมาช่วยคิด ช่วยทำ นอกจากคุณจะจ้างที่ปรึกษา ซึ่งก็ต้องใช้เงินทุน หรือคุณก็ต้องเสียเงินเข้าอบรมหาความรู้ในการทำธุรกิจเอง แต่การซื้อแฟรนไชส์นั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในธุรกิจนั้นๆ อย่างลึกซึ่ง เพียงแค่มีความตั้งใจ ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ เพราะเจ้าของแฟรนไชส์จะถ่ายทอดกระบวนการทำงานที่ประสบความสำเร็จให้ทุกขั้นตอน 
 
แม้ว่าการสร้างธุรกิจขึ้นมากเอง โดยรวมแล้วจะมีความเสี่ยงในการประสบความสำเร็จมากกว่าการซื้อแฟรนไชส์ แต่อย่าลืมว่าการซื้อแฟรนไชส์นั้น ก็ไม่ได้มีใครหรือเจ้าของแฟรนไชส์รับประกันความสำเร็จได้ 100% ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ล้วนแต่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตัวเอง เพียงแต่ยืมระบบธุรกิจคนอื่นมาใช้เท่านั้น 

#ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมธุรกิจ #แฟรนไชส์ แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ (ใครสนใจแฟรนไชส์กลุ่มไหน คลิกเข้าไปเลือก เพื่อขอข้อมูลการลงทุนได้ทันที!)
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tips
  1. ต้องสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง
  2. สร้างธุรกิจขึ้นเองมีโอกาสผิดพลาด
  3. ต้องสร้างระบบและแก้ปัญหาเอง
  4. ไม่มีเงินลงทุนก็เริ่มต้นธุรกิจไม่ได้ 
  5. ต้องจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เอง
  6. ต้องสร้างกรอบการทำงานเองเพื่อความสำเร็จ 
อ้างอิงข้อมูล 
 


 
ท่านใดสนใจอยากให้สร้างระบบแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise