บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
2.3K
2 นาที
12 ตุลาคม 2561
6 ปัจจัยหนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโต  ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ที่อยากขยายธุรกิจหรือกิจการของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง จึงไม่แปลกที่ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในเมืองไทยจะเติบโตอย่างมาก สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ระบุมีมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท
 
แต่ถึงอย่างไร แม้ว่าภาพรวมตลาดแฟรนไชส์ในเมืองไทยจะเติบโต แต่ลึกๆ แล้วธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยยังมีการหดตัวลง ขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศมีการเติบโตขึ้น เพราะว่านักลงทุนชาวไทย เปิดใจให้กับแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่สำคัญคนไทยนิยมซื้อมากกว่าการสร้าง เพราะมองว่าการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศทำได้ง่าย 
 
แต่จะมีวิธีการทำอย่างไรให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโต วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาบอกปัจจัยที่จะช่วยจะมาบอกปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
1.ประชาชนทั่วไปอยากเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น 
 

ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้ประชาชนทั่วไปอยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาแล้วสมัครทำงานเป็นพนักงานบริษัท แต่สุดท้ายก็ลาออกจากงานมาประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 
ถ้าใครมีเงินทุน มีความรู้ มีทักษะ ก็เริ่มต้นสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาในเริ่มต้นทำธุรกิจ อยากประสบความสำเร็จในเวลาสั้นๆ ก็จะหันมาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดมาทำธุรกิจ ดังนั้น เมื่อคนอยากเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น ไม่ว่าจะสร้างเอง หรือซื้อแฟรนไชส์ ก็มีส่วนช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตได้เช่นกัน  
 
2.ผู้ประกอบการสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น
 

จากข้อแรกเมื่อประชาชนสนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองมากขึ้น และเมื่อกิจการของตัวเองได้รับความนิยมจากลูกค้า สินค้าและบริการเป็นที่สนใจของตลาด จึงทำให้เกิดไอเดียในการขยายกิจการ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการเดียวที่จะช่วยขยายสาขาได้เร็ว และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ก็คือ การขายแฟรนไชส์ 
 
ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจให้ความสำคัญกับการขยายกิจการ ที่ไม่ต้องลงทุนเอง จึงสร้างธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ เพื่อส่งมอบระบบธุรกิจให้คนอื่นไปช่วยทำ ตรงนี้ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการซื้อแฟรนไชส์มากขึ้น  
 
3.การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ง่าย สะดวก
 

ปัจจุบันต้องยอมรับธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความนิยมมากกว่าในอดีต เพราะในอดีตนักลงทุนยังไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ต่างๆ ได้จากที่ไหน จึงทำให้เข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์ได้ยาก เพราะไม่มีข้อมูลแฟรนไชส์ศึกษาและวิเคราะห์
 
แต่ปัจจุบันมีหลายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.ThaiFranchiseCenter.com  เว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าของแฟรนไชส์  
 
4.การเข้ามาขยายกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 
 

ปัจจุบันตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท เป็นตัวเลขมูลค่าที่รวมกันทั้งแฟรนไชส์ไทยและแฟรนไชส์ต่างประเทศ โดยหลายปีที่ผ่านมาได้มีแฟรนไชส์ต่างประเทศเข้ามาขยายกิจการในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงช่วยให้ตลาดแฟรนไชส์ในเมืองไทยมีความคึกคัก เห็นได้จากการจัดงานแฟรนไชส์เป็นประจำทุกปี ขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีการขยายสาขาออกไปต่างประเทศยังน้อย มีไม่กี่แบรนด์เท่านั้น ที่สามารถออกไปเปิดสาขาในต่างประเทศได้   
 
5.การส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ สถาบันการเงิน 
 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมแฟรนไชส์ของไทย ทำหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีมาตรฐานและเติบโต แข่งขันกับแฟรนไชส์ต่างประเทศได้ 
 
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ เพราะต้องการให้คนมีทุนน้อย เข้าถึงธูรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ถือเป็นสร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วย ตรงนี้จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ทำให้ประชาชนกันมาสนใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้น    

6.การออกกฎหมายแฟรนไชส์ไทย 
 

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ แต่ก็สามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ แต่อาจจะไม่สามารถช่วยให้แฟรนไชส์ไทยแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนได้

เพราะบางครั้งเกิดความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ส่งผลให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซี ตกเป็นเหยื่อไปแล้วหลายราย แต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมาร้องเรียน ไม่รู้ว่าจะใช้กฎหมายส่วนไหนมาบังคับใช้ และไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ
 
ดังนั้น การมีกฎหมายแฟรนไชส์ไทย จะมีส่วนช่วยให้ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีความเข็มแข็งมากขึ้น เหมือนหลายๆ ประเทศอาเซียน เพราะการขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยเติบโตขึ้นทุกปี และต้องขยายสาขาสร้างครือข่ายในต่างประเทศ ถ้าไม่มีกฎหมายในประเทศไว้รองรับ ความน่าเชื่อถือตรงนี้จะมีผลต่ออนาคตในตลาดต่างประเทศอย่างมาก
 
ทั้งหมดเป็น 6 ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
แต่การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโต อาจต้องขึ้นอยู่ตัวเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ และผู้ซื้อแฟรนไชส์ไทยด้วย ในการช่วยสร้างระบบแฟรนไชส์ของตัวเองให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน ขณะที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องบริหารธุรกิจอย่างเต็มที่ อย่าคิดว่าซื้อแฟรนไชส์มาแล้ว ไม่ต้องบริหาร ก็ประสบความสำเร็จ หากเป็นเช่นนี้แฟรนไชส์ไทยก็ไม่มีทางเติบโต
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: 
@thaifranchise
 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์  www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน  www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tips
  1. ประชาชนทั่วไปอยากเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น 
  2. ผู้ประกอบการสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น 
  3. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ง่าย สะดวก 
  4. การเข้ามาขยายกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 
  5. การส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ สถาบันการเงิน  
  6. การออกกฎหมายแฟรนไชส์ไทย
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)