บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    ช่องทางทำกิน
6.2K
1 นาที
27 มิถุนายน 2561
เลือกเลย! 100 ธุรกิจแฟรนไชส์ ลงทุนไม่เกิน 50,000 (โครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย)
 

ปัจจุบันการเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ด้วยจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ที่ทำให้ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์สามารถต่อยอดธุรกิจประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นในส่วนของผู้ประกอบการเองระบบแฟรนไชส์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายธุรกิจตัวเองได้อย่างรวดเร็วที่สุด
 

ซึ่งภาครัฐเองก็เห็นถึงความสำคัญของแฟรนไชส์ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงอย่างกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดให้มีโครงการ “100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ที่ www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าเป็นโครงการสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างแท้จริง
 
ซึ่งข้อมูลสำคัญจากรายงานของ www.dailynews.co.th ระบุว่าโครงการ “100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ของกระทรวงพาณิชย์นี้จะกระตุ้นเศรษกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้กว่า 2,400 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และใช้เงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น


 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


ซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้ที่การันตีได้ว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริงคือ
  1. ภาครัฐร่วมมือกับสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและ ธกส. ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ภาครัฐร่วมมือกับเอกชนในการจัดสรรพื้นที่ดำเนินธุรกิจ เช่นพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ยกเว้นค่าเช่า 1 เดือน , Tesco Lotus ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือน , Big C ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือน เป็นต้น
  3. มีการ RoadShow ใน 20 จังหวัดให้ประชาชนได้มีโอกาสพบกับแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
  4. เป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้เพราะใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 10,000-50,000 บาท
  5. แฟรนไชส์ที่คัดเลือกต่างมีระบบแฟรนไชส์ที่แข็งแรงและทำให้ผู้ลงทุนสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ที่ดีให้ครอบครัว
ทั้งนี้คาดว่าโครงการ “100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” นี้จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงสร้างอาชีพให้คนว่างงานได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อันดีร่วมกันของผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วย

 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ goo.gl/45hQne
พร้อมกันนี้สามารถดูรายละเอียดของแต่ละแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้ที่ goo.gl/eZBsH6