บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
47K
1 นาที
7 กันยายน 2554

ประเภทของแฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง?

 

แฟรนไชส์โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่เป็นระบบ Quick Service หรือ Fast Food เริ่มเกิดขึ้นและขยายตัวที่ต่อมาเรียกว่า Business Format Franchising ที่เป็นที่รู้จักและเติบโตมาถึงปัจจุบันคือแฟรนไชส์ แมคโดนัลด์ โดย Mr.Ray Kroc

 

ลักษณะของระบบแฟรนไชส์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. Product and Brand Franchising ลักษณะแฟรนไชส์ระบบนี้มีลักษณะคือการที่ผู้ผลิตสินค้า ให้สิทธิบุคคลอื่นในการขยายสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยแฟรนไชส์
     
  2. Business Format Franchising ลักษณะนี้เป็นการให้สิทธิบุคคลอื่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อขายสินค้า หรือบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์และสิ่งสำคัญที่ต่างจากประเภทแรกคือ การใช้ระบบการดำเนินธุรกิจที่พิสูจน์แล้วของแฟรนไชส์ซอร์
     
  3. Conversion Franchising เป็นระบบแฟรนไชส์ที่พัฒนามาจากแฟรนไชส์ประเภท Business Format  โดยการออกแบบระบบเพื่อเปลี่ยนร้านค้าอิสระที่มีอยู่ในระบบนั้นๆให้เข้ามาร่วมในระบบแฟรนไชส์เพื่อได้ ประโยชน์ร่วมกันทางการค้าและทำโฆษณาร่วมกันในระดับประเทศ เช่น Century 21
     

 

อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า