ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
11K
39
184
เอ็ดดูพลัส
(Eduplus Education Service)
เป็นธุรกิจการศึกษาครบวงจรเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย และเอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก AUAP สถาบันที่ได้รับรองจากสหประชาชาติ เป็นสถาบันบ่มเพาะเด็กและเยาวชนในลักษณะบูรณาการด้านภาษาอังกฤษ จีน Coding AI Stem และ Robotic เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนสำหรับสังคมยุคใหม่เพื่อแข่งขันกับเด็กและเยาวชนนานาชาติในเวทีโลกได้ 

โดยสถาบันเป็น ตัวแทนแห่งประเทศไทยของ Youth Ambassadors Asia ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไร มีเป้าประสงค์สร้างเยาวชนให้เป็น Change Maker ของชุมชนตนผ่านกิจกรรมค่ายที่มีเด็กและเยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียเข้าร่วม อีกทั้งเรายังเป็นศูนย์สอบการแข่งขันของ Owlypia Intellectuals Challenge ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
บริษัท AEE Abroad Exchange Education เป็นบริษัทลูกของบริษัท Eduplus International Academy (Thailand) ที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง 17 ปี และเป็นผู้นำใน ด้านการให้บริการจัดหาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติให้กับองค์กรที่มีความต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ ใน AEC และ พัฒนาร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติ 

อาทิ TESOL International Association, College of Teachers UK, AUAP (Associate of Universities of Asia and the Pacific) เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ TQUK (Training Qualification UK) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองหลักสูตรระดับสากลตามมาตรฐานของ ประเทศสหราชอาณาจักร อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยของมูลนิธิ Youth Ambassadors แห่งเอเชีย 

ทีมงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

บริการและ หลักสูตรของเรา
 1. บริการจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติให้กับโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ
 2. บริการจัดอบรมหลักสูตร TEFL สำหรับอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ
 3. บริการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานบริษัท และองค์กร
 4. บริการจัดดูงานโรงเรียนในต่างประเทศ
 5. บริการจัดค่ายในประเทศ และต่างประเทศ
 6. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
 7. โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (Summer Camp) Work & Travel
 8. โครงการฝึกงาน Internship, Trainee, Au Pair
 9. โครงการฝึกงานต่างประเทศ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน เป็นต้น
 10. จัดหาความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อจัดหาทุน และแลกเปลี่ยนวิชาการครู และนักเรียน
 11. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ชาวไทย และอบรมครูไทยให้สอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและสื่อมัลติมีเดีย
 12. เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อการสอน ของ Hamilton House แห่งเดียวในประเทศไทย
 13. เป็นตัวแทน Youth 4.0 แห่งประเทศไทยซึ่งจะมีค่ายต่างๆ เวียนไปในประเทศเอเชียตลอดทั้งปี ให้เยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียได้ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างเยาวชนให้เท่าทันโลก 4.0 และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมชุมชนของตนและสามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศตะวันตกได้
 14. บริการจัดหาทุนการศึกษาเต็มจำนวน และ ทุนการศึกษาบางส่วนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 15. บริการจัดค่าย Coding STEM, Robotics เพื่อให้นักเรียน และ นักศึกษาก้าวทันโลก ยุค 4.0 และจัดแข่งในระดับสากล
 16. บริการจัดดูงานต่างประเทศราคาพิเศษตามความต้องการของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนโครงการการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 17. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบริษัทด้านการศึกษารายย่อยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการศึกษาไทยด้วยการเป็นศูนย์กลางของการจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในราคาพิเศษผ่านระบบแฟรนไชส์
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสมุทรปราการ
แฟรนไชส์ซี่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาระยอง 
 2. สาขาพัทยา 
ต่างประเทศ
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. ประเทศจีน 
 2. ประเทศเวียดนาม 
 3. ประเทศลาว 
รวมสาขาทั้งหมด6 สาขา
ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 100,000 - 300,000 บาท ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่าแฟรนไชส์ในการต่อสัญญา

ค่ารอยัลตี้ 5% ค่ามาร์เก็ตติ้ง 3% เพื่อเป็นค่าทำการตลาด

จะเปิดเป็นสถาบัน หรือไม่ก็ได้ อาจเปิดที่บ้านโดยจดทะเบียนเป็นบริษัท และติดต่อลูกค้าในสินค้าและบริการที่มีก็ได้
 • สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า (โลโก้)
 • สิทธิในการใช้หลักสูตร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษและกิจกรรมบูรณาการต่างๆ
 • หนังสือหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษแสนสนุก สำหรับนักเรียน 1 ชุด และสำหรับครู 1 ชุด
 • จัดผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์บริหาร
 • ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ฟรี ตลอดอายุสัญญา
 • Job Description พนักงาน และอบรม ให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษา วางแผน และออกแบบการเรียนการสอนในกรณีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่
 • สิทธิในการใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ Eduplus
 • รูปแบบการจัดการ Course Summer, Course October Camp
 • หลักสูตรการสอน Language Training ให้กับสถาบันโรงเรียนและองค์กร
 • โบรชัวร์ 2,000 แผ่น
 • โปสเตอร์โฆษณาหลักสูตรต่างๆ 2 ชุด
 • โปสเตอร์ผลงานของสถาบันฯ 5 ชุด
 • โปรแกรมบริหารจัดการสถาบันสอนภาษา ที่จะช่วยให้ระบบการจัดการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายๆ
 • ป้ายสถาบันติดหน้าอาคาร ขนาด 4×1.5 เมตร
 • ป้ายญี่ปุ่น ตั้งหน้าร้าน 2 อัน
 • เว็บไซต์ของสาขา และโฆษณาทาง Google Adwords, Facebook และเว็บไซต์อื่นๆ ฟรี
 • เสื้อ Eduplus สำหรับผู้ใหญ่-ครู 5 ตัว
 • สมุดคัดภาษาจีน-สมุดโน๊ต Eduplus 50 เล่ม
 • ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การอบรมในการติดต่อกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ และสังกัด อปท (องค์กรปกครองท้องถิ่น) การสอบราคา การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ และการประมูลการจ้างด้วย e-bidding กับภาครัฐ เพราะทางเรามีผลงานการทำงาน การประมูลงานกับภาครัฐมานานหลายปี ทั้งการจัดหาครูต่างชาติ การอบรมครูไทย การจัดทำค่ายในประเทศ ต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญและบุคลากรพร้อมสนับสนุนแฟรนไชส์ซี่ในการเสนอประมูลงานให้สำเร็จและมีกำไร

ข้อดี ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ลูกค้า และบริษัทช่วยหาลูกค้าให้ ทำตลาดให้ เป็นธุรกิจการศึกษาที่ครบวงจร และบริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและมีเครือข่ายความร่วมมือไปทั่วโลก ซึ่งจะยังประโยชน์กับแฟรนไชส์ให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ในธุรกิจเดียวกัน เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์กรรัฐบาลของประเทศอังกฤษ ที่เป็นสถาบันการอบรมที่ได้มาตรฐาน

ฉะนั้นทุกคอร์สที่จัดการอบรมโดยสถาบันจะได้รับประกาศนียบัตรจาก TQUK และ Ofqual องค์กรรัฐบาลอังกฤษ เทียบเท่ากระทรวงศึกษาธิการของไทย

เปิดรับ รร. สอนภาษา หรือ กวดวิชาที่ต้องการเพิ่มบริการ เพิ่มผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการของตนเอง

ความในใจของคุณลีนาถึงแฟรนไชส์ทุกสาขา
 1. เนื่องจากบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐและเอกชนชั้นนำ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและพัฒนาด้านวิชาการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 15 ปี เราจึงสามารถส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายให้กับแฟรนไชส์ของเรา โดยลูกค้าและคู่ค้าของเราเป็น รร. และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
 2. มีทีมงานวิชาการที่เป็นอดีตคณบดีคณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ และนักการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นทีมบริหาร ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านต่างๆกับแฟรนไชส์
 3. ด้วยความที่เอ็ดดูพลัสมีสำนักงานและมีความร่วมมือกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านบริการ ความรู้ และเกิดความก้าวหน้าในสายงานด้านวิชาการ ธุรกิจ ที่หลากหลาย
 4. ด้วยปณิธานและความตั้งใจของผู้ก่อตั้งคือคุณลีนา และทีมบริหาร ที่จะให้บริการการศึกษาเพื่อรับใช้วงการศึกษาไทยและสังคมและประเทศชาติ จึงพยายามให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เราได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อบริจาคเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
 5. ด้วยพันธกิจของบริษัทคือ Education Innovation Solution เราจึงมั่นใจว่าแฟรนไชส์ซี่ของเราทุกสาขาจะประสบความสำเร็จด้วยการสนับสนุนในทุกๆด้านของเรา และเดินเคียงคู่กันมุ่งสู่จุดหมายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีบริการครบวงจรทางด้านการศึกษา
ในศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างภาษาอังกฤษ จีน วิทย์ คณิต Coding AI  และ Robotic เป็นหนังสือ สื่อการสอนที่นำเข้าจากอเมริกา เกาหลี และสิงคโปร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและภาครัฐของไทย เพื่อบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์มีทักษะทางด้านภาษาจีน อังกฤษ 

โดยบูรณาการกับวิชา วิทย์ คณิต เทคโนโลยี เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับสังคมโลกยุค 4.0 ทางสถาบันเป็นศูนย์จัดการแข่งขันของมูลนิธิ Owlypia ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนให้มีความกระตือรือร้นในเชิงทางความคิดและพัฒนาทักษะและความมั่นใจทางด้านวิชาการ มูลนิธิ Owlypia มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อีกทั้ง Eduplus ยังเป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยของมูลนิธิ Youth Ambassadors เป็นมูลนิธิเยาวชนระดับสากลโดยมีสมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชีย จัดกิจกรรมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียได้เข้าร่วมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนาตัวตนของเยาวชนให้เป็นผู้นำในอนาคตในชุมชนของตน และสามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศตะวันตกได้

เป็นตัวแทนมูลนิธิ Youth Ambassadors แห่งประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิ Youth Ambassadors เป็นมูลนิธิสากลระดับเอเชีย ตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์เพื่อหล่อหลอมเยาวชนในเอเชียโดยผ่านกิจกรรมที่มีเยาวชนจากประเทศกลุ่มเอเชียเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยเวียนไปตามประเทศในกลุ่มเอเชีย เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ยุค 4.0 และพร้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชนของตนให้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับประเทศตะวันตกได้

ทาง Eduplusได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบของ Owlypia Exam Center ของ Owlypia Intellectual Challenge ที่มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ Eduplus ยังเป็นศูนย์จัดค่ายของ Youth Ambassador แห่งเอเชีย ที่จะมีเด็กจากทั่วเอเชียมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเทคโนโลยี

รวมถึงอนาคตอันใกล้นี้จะมีโปรแกรมที่ร่วมทำกับ NASA เกี่ยวกับคอร์สและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ที่ NASA ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอ็ดดูพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมี่ ประเทศไทย จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณลีนา หลินธนากุล
ชื่อผู้ติดต่อคุณลีนา หลินธนากุล
ที่อยู่
80/1649-1650 หมู่บ้านทิพวัล บ.ทิพวัล41 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
มือถือ
096xxx
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 leexxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เอ็ดดูพลัส
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ญาณเดช. แxxx 08442xxx Sangsxxx
2. ณัชชา สัตนxxx 08123xxx Nachcxxx
3. สมเจตน์ วงxxx 08134xxx somjaxxx
4. สุชีรา ไวxxx 06197xxx wsowbxxx
5. จิรชยา ศรีxxx 08051xxx Js.srxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม184 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 10,681 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 39 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน