คำนวณ    คำนวณการเงิน    คำนวณ รายรับ-รายจ่าย
24K
คำนวณ รายรับ-รายจ่าย
          อยากรู้มั้ยว่า ในแต่ละปี เรามีรายรับ และรายจ่ายเท่าไหร่บ้าง ต้องเสียภาษี มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรอีกบ้าง บางครั้งบางคราว เราเองก็นับผิดนับถูก และคำนวณผิดพลาดไปบ้าง แนะนำให้ลองใช้แบบฟอร์ม คำนวณรายได้ ซึ่งจะช่วยเป็น Guide line ในการคิดคำนวณและช่วยเหลือ ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของการใช้จ่ายในแต่ละปี แต่ละเดือน เป็นต้น
คำนวณ รายรับ-รายจ่าย (Budget Calculator)

รายได้ (หลังหักภาษี)

   เงินเดือนและรายได้พิเศษ  
  เงินบำนาญ  
  รายได้การลงทุนและเงินฝาก เงินปันผล, ดอกเบี้ย, ค่านายหน้า, ค่าเช่าบ้าน ฯ
  รายได้อื่น ๆ  

ค่าใช้จ่าย

  ที่อยู่อาศัยและหนี้สินอื่นๆ
       ค่าจำนองบ้าน  
       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
       ค่าเช่าบ้าน  
       ค่าส่งรถ  
       เงินกู้ หรือ หนี้สิน อื่นๆ บัตรเครดิต, เงินกู้ส่วนบุคคล, เงินกู้การศึกษา ฯ
  ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
       สิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ ค่าอาหาร,ของใช้ในครอบครัว ฯ
       ค่าบริการสาธารณะ ค่าไฟ, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์, ค่า internet ฯ
       ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน, ค่าประกัน,ค่าซ่อมรถ, ค่าจอดรถ ฯ
       ค่าเสื้อผ้า  
       ค่าเลี้ยงดูเด็กและค่าขนมไปโรงเรียน  
       ค่าสิ่งบันเทิง  
       อื่น ๆ  
  เงินออมและเงินลงทุน
       เงินออมเพื่อการเกษียณอายุ บวกภาษี
       เงินออมเพื่อการศึกษา  
       หุ้น,ตราสารหนี้ หรือพันธบัตร  
       เงินออมอื่นๆ  
  ค่ารักษาสุขภาพ
       ค่าประกันสุขภาพ  
       ค่ายยาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสุขภาพ
  การศึกษา
       ค่าเรียนเสริม  
       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หนังสือ, Software, Magazine, ค่าทัศนศึกษา ฯ
 
ผลการคำนวณ
หมายเหตุ :  ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
คำนวณการเงิน ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.