หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
246
facebook
google plus
อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การศึกษา
 • มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด, บริษัท เกรฟาส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาณาพรฟู๊ดส์ จำกัด, บริษัท ทินเกิล จำกัด และบริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2551 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปริญญาโท วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสื่อสารการตลาด
 • ปี 2550 - 2554 ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปี 2549 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิชากระบวนการผลิตและการสร้างสรรค์งานโฆษณา
 • ปี 2549 - 2553 ตำแหน่ง : คณะกรรมการพัฒนาแบรนด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2547 - 2552 ตำแหน่ง : คอลัมภ์นิส ด้านการตลาดและการโฆษณา นิตยสารฟิล์มเมกเกอร์ , หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
 • ปี 2546 - 2553 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด ระบบค้าปลีกและค้าส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ปี 2545 - 2551 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิชาการจัดการโฆษณา , วิชาการวางแผนสื่อโฆษณาและวิชารณรงค์ด้านการสื่อสารการตลาด
 • ปี 2544 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิชาการวางแผนสื่อโฆษณาและวิชาวาทวิทยาการโฆษณา
 • ปี 2540 - 2542 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชาการจัดการโฆษณา 
 • ปี 2530 - 2559 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
368
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
292
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
282
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
280
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
288
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
294
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.