หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจ้างแรงงาน 
520K
5
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
สัญญาเลขที่……สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ…...ตำบล/แขวง……….อำเภอ/เขต……..จังหวัด……….เมื่อวันที่….เดือน……
 File size : 0.136 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(3,654)
Detail : 
โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ.............มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(19,962)
Detail : 
โดยที่ลูกจ้างเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งดังกล่าว ประสงค์จะรับจ้างเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้าง
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(55,661)
Detail : 
 1.นายจ้างตกลงว่าจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท....จำกัดของนายจ้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์.........
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
28-08-2555buncheeaudit
(32,687)
Detail : 
ขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (Apply for a work permit for an alien)
 File size : 2.383 MB.
 Type : pdf
23-08-2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,871)
Detail : 
 1.ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงานและลูกจ้างตกลงรับจ้างทำงานให้นายจ้างในตำแหน่ง...........อัตราจ้าง................ต่อเดือน/วัน/ชั่วโมง โดยตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่...........ของเดือน

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(41,538)
Detail : 
นายจ้างตกลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทางานในบริษัทของนายจ้าง ณ ประเทศไทย
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(28,438)
Detail : 
เอกสารนี้เป็นสัญญาว่าจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ได้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(44,114)
Detail : 
"ผู้ว่าจ้าง" ตกลงว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างทำการรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาทรัพย์สินของ
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,871)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดอาคาร   ....................................
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(5,839)
Detail : 
กำหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานตั้งแต่วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..................
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(14,974)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง .................................ในอัตราเงินเดือน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(12,480)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนส่งจ้างตกลงรับจ้างทำการขนส่งบุคลากรของผู้ว่าจ้างโดยสารไป - กลับ
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,092)
Detail : 
 ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน หากบริษัทพิจารณาว่าท่านขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน 
 File size : 0.022 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(10,848)
Detail : 
  พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(60,531)
Detail : 
  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(10,535)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.