UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   สัญญาจ้างแรงงาน... 
ผู้เข้าชม 484,536 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
สัญญาเลขที่……สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ…...ตำบล/แขวง……….อำเภอ/เขต……..จังหวัด……….เมื่อวันที่….เดือน……
 File size : 0.136 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(571)
Detail : 
โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ.............มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(8,173)
Detail : 
โดยที่ลูกจ้างเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งดังกล่าว ประสงค์จะรับจ้างเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้าง
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(51,956)
Detail : 
 1.นายจ้างตกลงว่าจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท....จำกัดของนายจ้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์.........
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
28-08-2555buncheeaudit
(31,813)
Detail : 
ขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (Apply for a work permit for an alien)
 File size : 2.383 MB.
 Type : pdf
23-08-2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,625)
Detail : 
 1.ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงานและลูกจ้างตกลงรับจ้างทำงานให้นายจ้างในตำแหน่ง...........อัตราจ้าง................ต่อเดือน/วัน/ชั่วโมง โดยตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่...........ของเดือน

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(40,445)
Detail : 
นายจ้างตกลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทางานในบริษัทของนายจ้าง ณ ประเทศไทย
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(27,399)
Detail : 
เอกสารนี้เป็นสัญญาว่าจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ได้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(42,948)
Detail : 
"ผู้ว่าจ้าง" ตกลงว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างทำการรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาทรัพย์สินของ
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,658)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดอาคาร   ....................................
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(5,539)
Detail : 
กำหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานตั้งแต่วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..................
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(14,451)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง .................................ในอัตราเงินเดือน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(12,014)
Detail : 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนส่งจ้างตกลงรับจ้างทำการขนส่งบุคลากรของผู้ว่าจ้างโดยสารไป - กลับ
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,794)
Detail : 
 ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน หากบริษัทพิจารณาว่าท่านขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน 
 File size : 0.022 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(10,485)
Detail : 
  พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(59,528)
Detail : 
  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(9,945)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.