UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   ความรู้ด้านการผลิต... 
ผู้เข้าชม 31,584 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ถ้าพูดถึงคำว่า “ปลอดสารพิษ” คงไม่ผิดแปลกที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ  แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะนึกไปถึง หมูปลอดสารพิษ

 File size : 0.475 MB.
 Type : pdf
08-01-2557วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(921)
Detail : 
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า จากโรงงานไปยังท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน ที่จะส่งออก
 File size : 1.917 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(456)
Detail : 
ชื่อผู้ประกอบการ............ที่อยู่............วัตถุที่ใช่ในการผลิต.............
 File size : 0.019 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(645)
Detail : 
ชื่อผลิตภัณฑ์...............ชนิดของภาชนะบรรจุ.........ขนาดบรรจุ......................
 File size : 0.017 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(336)
Detail : 
1.เข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และคำนิยามของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในสปา
 File size : 0.392 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(319)
Detail : 
๑.ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/เจ้าของกิจการ
๑.๑ ตั้งอยู่ในเขต ..เขต อบต...เขตเทศบาล...เขตกทม...

 File size : 0.287 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,206)
Detail : 
ลงทะเบียนเป็นรายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยให้หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ
 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(297)
Detail : 
1.เรื่องเดิม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
 File size : 0.577 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(272)
Detail : 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ อุตสาหกรรมยางมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 134.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 File size : 0.271 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(364)
Detail : 
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อผู้ประกอบการประเด็นทางด้านบวกและด้านลบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 2.473 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(425)
Detail : 
NEMs หมายถึง การทำสัญญาระหว่างบริษัทที่เป็นนายจ้างกับบริษัทคู่สัญญาโดยที่ไม่มี เรื่องการถือครองหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้อง
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(601)
Detail : 
โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์, ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ในหลักสูตรทายาทธุรกิจ
 File size : 2.865 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,765)
Detail : 
โดย ดร. กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ หลักสูตรทายาทธุรกิจ การจัดทำแผนการผลิต Production System Design
 File size : 4.067 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(2,400)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.