หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านการผลิต 
36K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ถ้าพูดถึงคำว่า “ปลอดสารพิษ” คงไม่ผิดแปลกที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ  แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะนึกไปถึง หมูปลอดสารพิษ

 File size : 0.475 MB.
 Type : pdf
08-01-2557วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(1,007)
Detail : 
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า จากโรงงานไปยังท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน ที่จะส่งออก
 File size : 1.917 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(549)
Detail : 
ชื่อผู้ประกอบการ............ที่อยู่............วัตถุที่ใช่ในการผลิต.............
 File size : 0.019 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(704)
Detail : 
ชื่อผลิตภัณฑ์...............ชนิดของภาชนะบรรจุ.........ขนาดบรรจุ......................
 File size : 0.017 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(426)
Detail : 
1.เข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และคำนิยามของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในสปา
 File size : 0.392 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(369)
Detail : 
๑.ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/เจ้าของกิจการ
๑.๑ ตั้งอยู่ในเขต ..เขต อบต...เขตเทศบาล...เขตกทม...

 File size : 0.287 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,255)
Detail : 
ลงทะเบียนเป็นรายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยให้หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ
 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(347)
Detail : 
1.เรื่องเดิม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
 File size : 0.577 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(317)
Detail : 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ อุตสาหกรรมยางมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 134.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 File size : 0.271 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(412)
Detail : 
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อผู้ประกอบการประเด็นทางด้านบวกและด้านลบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 2.473 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(478)
Detail : 
NEMs หมายถึง การทำสัญญาระหว่างบริษัทที่เป็นนายจ้างกับบริษัทคู่สัญญาโดยที่ไม่มี เรื่องการถือครองหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้อง
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(680)
Detail : 
โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์, ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ในหลักสูตรทายาทธุรกิจ
 File size : 2.865 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,825)
Detail : 
โดย ดร. กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ หลักสูตรทายาทธุรกิจ การจัดทำแผนการผลิต Production System Design
 File size : 4.067 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(2,488)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.