ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ
31K
58
297
23
twitter
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะมอบความสำเร็จของร้านค้าทองคำอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ค้าปลีกทองคำ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อธุรกิจ (Eng)Zarina Group Public Company Limited
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2529 (ก่อตั้งมา 33 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2558 (ขายแฟรนไชส์มา 4 ปี)
ความเป็นมา
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การประกอบกิจการร้านค้าทองคำมากว่า 30 ปี ดำเนินกิจการห้างทองแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี และสามารถขยายกิจการสาขาออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ภายในเวลา 5 ปี 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าทองคำรูปแบบใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยและสนับสนุนผู้ที่ต้องการหรือสนใจดำเนินกิจการห้างทองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความมั่นคง และยั่งยืนในการทำธุรกิจ 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็น Gold Business Solution ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการห้างทอง 

โดยสามารถบริหารจัดการ และตรวจสอบทุกอย่างได้ผ่านระบบ ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสำเร็จของร้านค้าทองคำให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล” 

สินค้าและบริการ
 • ธุรกรรมสั่งผลิตสินค้า 
 • ธุรกรรมออมทอง
 • ธุรกรรมขายทองคำออนไลน์
 • ธุรกรรมซื้อ-ขึ้นเงิน สลากกินแบ่งรัฐบาล
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 21
ค่าแฟรนไชส์490,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
งบการลงทุน490,000 - 690,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์3% ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์3% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่4 สาขา
แฟรนไชส์ซี่1 สาขา
รวมทั้งหมด5 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
การลงทุน Online Shop by ZARINA มี 3 ขนาด ดังนี้
 1. Size – S ราคา 490,000 บาท
 2. Size – M ราคา 690,000 บาท
 3. Size – L ราคา 890,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน1-3 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ Online Shop By ZARINA
 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทสไทยได้
 2. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในระดับหนึ่ง
 3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของ ZARINA อย่างเคร่งครัด
หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 5. ใบรับรองแพทย์ 
สิ่งที่ได้รับ
 1. ค่า Royalty Fee 3% (คำนวณจากรายได้ในแต่ละเดือน) ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
  • ระบบต่างๆ รวมถึงการบูรณาการณ์ เช่น Audit Online Website Application Website เป็นต้น
  • ค่าลิขสิทธิ์แบรนด์ รวมถึงการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 2. ค่า Marketing Fee 3% (คำนวณจากรายได้ในแต่ละเดือน) ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
  • การสื่อสารผ่านออนไลน์ เช่น Facebook Youtube Line เป็นต้น
  • การสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์ เช่น ป้ายโฆษณานอกบ้าน วิทยุเป็นต้น
  • ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โปรโมชั่น Premium Giftset เป็นต้น
  • การจัดกิจกรรมต่างๆ On-Ground Event ตามจังหวัดสาขาที่ตั้ง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • การใช้ Brand Ambassador เพื่อส่งเสริมการขาย (หากมี)
 3. Franchisee จะได้รับสิทธิ์จาการเปิดบัญชีออมทอง 30 บาทต่อ 1 บัญชี ตลอดอายุการทำธุรกิจ
 4. จดทะเบียนบริษัทและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,000 บาท (หากประสงค์ให้ บมจ.ซารน่า กรุ๊ป จัดการให้)
 5. ค่าบริการด้านการบัญชีและภาษี 3,500-5,000 บาท (หากประสงค์ให้ บมจ.ซารน่า กรุ๊ป จัดการให้)
 6. การต่ออายุสัญญามีค่าธรรมเนียม Franchise 150,000 บาท
อื่นๆ
จุดเด่นร้านค้าทองคำ By ZARINA
 1. เป็นร้านค้าทองคำรูปแบบใหม่ ที่มีทั้งการขายและบริการการงลงทุนในทองคำ
 2. บริหารหุ้นส่วนธุรกิจด้วยระบบที่มีมาตรฐานสากล
 3. มีระบบการบริหารจัดการร้านทองคำที่ครบวงจร
 4. มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาแก่หุ้นส่วนธุรกิจ
 5. มีระบบการบริหารจัดการที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ เป็นการลงทุนที่ได้ผตอบแทนดี คืนทุนเร็ว
 6. มีรูปแบบการลงทุนให้เลือกหลากหลาย
ชื่อบริษัทบริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้บริหารดร.โกสินทร์ ศรีศักดิ์สกุลชัย
ชื่อผู้ติดต่อคุณณัฐศิยาภร เชื้อคง
ที่อยู่เลขที่ 282 ถ.นนทบุรี ต.บางกะสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.
02-xxx
อีเมล์
 natxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 297 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 30,918 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 58 คน
 
ร้านค้าทองคำแฟรนไชส์ร้านทองร้านขายทอง
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget