สำเพ็ง2 (สาทร-กัลปพฤกษ์)
Agency Mono Travel | ออมสิน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาคำนวณ SMEs
  1.คำนวณแฟรนไชส์ (4)
  2.คำนวณการเงิน (22)
 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ คำนวณเปอร์เซ็นต์

 คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 คำนวณหายอดก่อนรวม Vat

 คำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร

 คำนวณสินเชื่อบ้าน

 คำนวณสินเชื่อรถยนต์

 คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

 คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

 คำนวณภาษีแบบง่าย

 เครื่องคำนวณระยะเวลาผ่อนชำระ

 คำนวณเงินได้หลังเกษียณอายุ

 เครื่องคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน

 คำนวณการลงทุน

 คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

 คำนวณเปรียบเทียบดอกเบี้ยทบต้น

 คำนวณอัตราเงินเฟ้อ

 คำนวณสินเชื่อ

 คำนวณการเงิน

 คำนวณการชำระหนี้สินเชื่อบ้าน

 คำนวณการ Refinance

 คำนวณ รายรับ-รายจ่าย

  3.คำนวณสุขภาพ (9)
  4.คำนวณคณิตศาสตร์ (7)
  5.เครื่องคิดเลขออนไลน์ (4)
  6.คำนวณอื่น ๆ (10)
สถิติผู้เข้าใช้คำนวณ
- คำนวณแฟรนไชส์56,161 
- คำนวณการเงิน473,812 
- คำนวณสุขภาพ133,340 
- คำนวณคณิตศาสตร์52,756 
- เครื่องคิดเลขออนไลน์7,873 
- คำนวณอื่น ๆ245,859 


คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ผู้เข้าชม 73,982 ครั้ง  
ภาษีจากการฝากเงินนั้น แยกคิดตามประเภทเงินฝาก หากฝากประจำ จะคิดภาษี 15% ทันที ที่มีดอกเบี้ย แต่หากฝากเงินแบบออมทรัพย์ จะคิดภาษี 15% ก็ต่อเมื่อ มีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาท เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ฝากนำเงินมาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยขึ้นกับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา จึงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นต้น
 
 
คำนวนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 
ดอกเบี้ย :   % *
จำนวนเงินฝาก :   บาท *
วันที่เริ่มฝาก :   ปี เดือน วันที่
วันที่ครบกำหนดฝาก :   ปี เดือน วันที่
 
กดคำนวณ
 
 
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
%
 
 
ภาษี
บาท
 
 
ดอกเบี้ยเงินฝากสุทธิที่ได้รับ
บาท
 
 
คำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
 
ดอกเบี้ย :   % *
จำนวนเงินฝาก :   บาท *
วันที่เริ่มฝาก :   ปี เดือน วันที่
ระยะเวลาฝาก :     3 เดือน        6 เดือน        12 เดือน
 
กดคำนวณ
 
 
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
บาท
 
 
ภาษี
บาท
 
 
ดอกเบี้ยเงินฝากสุทธิที่ได้รับ
บาท
 
 
หมายเหตุ : ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com