46K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร
พื้นที่: 513,115 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 66,720,153 คน(ปี 2554)
ภาษา: ไทย
GDP: 332,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 5,174 เหรียญสหรัฐฯ
ความหมายของธงชาติ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ

  • ชาติ (สีแดง)
  • ศาสนา (สีขาว)
  • พระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) ในพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะ สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์


เศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว การบริการ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลค่าการนำเข้าเป็นอันดับที่ 23 ของโลก ตลาดนำเข้าสินค้าไทยที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนีเซีย ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยส่งออกสินค้ากว่า 406,990 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 141,401 ล้านบาท อาหาร 52,332 ล้านบาท สินค้าอุคสาหกรรม 45,959 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้าราว 285,965 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 113,421 ล้านบาท น้ำมันและเชื้อเพลิง 50,824 ล้านบาท และเคมีภัณฑ์ 46,376 ล้านบาท มีมูลค่าการค้าสุทธิ 121,025 ล้านบาท


ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
อัตราการว่างงาน 1.5% (2553 ประมาณ)
การเติบโตของจีดีพี -2.8% (2552 ประมาณ)
ภาวะเงินเฟ้อ CPI -0.9% (2553)
หนี้สาธารณะ 4.27 ล้านล้านบาท (พ.ค. 2554)
ความยากจน 9.6% (2549 ประมาณ)

อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศ และถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 36 ของโลก ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะต่อการเพาะปลูกกว่า 27.25% ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 55% ใช้สำหรับการปลูกข้าว ส่วนพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ยางพารา ผักและผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงมีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว สุกร เป็ด ไก่ สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็มในกระชัง

ภาษาอาเซียน: ไทย
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี สวัสดี สะ-หวัด-ดี
ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบ-คุน
สบายดีไหม สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
พบกันใหม่ พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
ลาก่อน ลาก่อน ลา-ก่อน
นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
เชิญ เชิญ เชิน
ใช่ ใช่ ใช่
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่-ใช่
อากาศดีจัง อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
อากาศหนาวมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
ขอโทษ ขอโทษ ขอ-โทด
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
นอกจากการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้ว อาเซียนยังได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุน
 File size : 1.502 MB.
 Type : pdf
19/02/2556 SME Bank
(993)
ในอนาคตต่อไป การรวมตัวเป็น AEC จะมีผลกระทบภาคธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในเกือบทุกมิติ โดยประเทศไทยจะต้องมีการเสรีตลาดสินค้าและบริการ
 File size : 0.771 MB.
 Type : pdf
19/02/2556 SME Bank
(921)
สมาคมแฟรนไชส์ไทย
Thailand
 
คุณสมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ไปสู่สาธารณชน และเป็นความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้จัดร่วมกันมาก่อนและได้รับสำเร็จกับการนำสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ ...
เข้าชม 38,540 ครั้ง | 17 มิถุนายน 2563 | อ่านต่อ  อ่านต่อ
สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์เริ่มก่อตั้ง มาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ประมาณ พ.ศ.2536 เริ่มต้นครั้งแรกใน นามชมรมแฟรนไชส์ โดยในช่วงก่อนนั้นมีการนำธุรกิจ ด้านแฟรนไชส์ของต่างประเทศเข้ามาแล้ว เช่น ร้าน MC donald, ร้านไก่ ...
เข้าชม 8,795 ครั้ง | 19 มิถุนายน 2563 | อ่านต่อ  อ่านต่อ
สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2553 เป็นการรวมตัวกันของธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านอย่างมั่นคงและสามารถขยายธุรกิจให้เป็ ...
เข้าชม 14,002 ครั้ง | 9 มกราคม 2563 | อ่านต่อ  อ่านต่อ
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.