52K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงจาการ์ตา
พื้นที่: 1,919,440 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 234.6 ล้านคน
ภาษา: Bahasa อินโดนีเซีย
GDP: 695.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 2,963 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 6
ความหมายของธงชาติ

รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "ซังเมราห์ปูติห์" ("Sang Merah Putih", สีแดง-ขาว) เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิตในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน

 • สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ
 • สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม

การค้าระหว่างไทย – อินโดนีเซีย (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 13,022.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 1,670.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยไปอินโดนีเซีย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องเคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก
 • สินค้านำเข้าจากอินโดนีเซีย ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของอินโดนีเซีย (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ จีน
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของอินโดนีเซีย (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย

โอกาส
 1. มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในต่างประทศ และมีการปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุน
 2. เป็นตลาดขนาดใหญ่ จึงมีปริมาณความต้องการสินค้าและบริการมาก
 3. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหรรมต่อเนื่องต่าง ๆ
 4. มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ค่าจ้างแรงงานต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
 5. ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร
 6. ภาวะทางการเมืองและสังคมมีเสถียรภาพ และมั่นคงมาก ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนมากขึ้น
 7. ปรับโครงสร้างของภาคราชการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งนโยบายปราบรามคอร์รัปชั่น

อุปสรรค
 1. มีกฎระเบียบที่มีลักษณะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า (NBTs)ได้แก่ มาตรการห้ามนำเข้า (เช่น สินค้าข้าว) การขออนุญาตนำเข้า การขออนุญาตขึ้นทะเบียน อย. และมาตรการด้านสุขอนามัย ซึ่งมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติและใช้เวลานาน
 2. ยังมีการคอร์รัปชั่นในระบบราชการ ซึ่งยังมีอยู่ในหลบายขั้นตอน ถือเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซียสูง
 3. มีกฎระเบียบบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การขออนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน
 4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานการลงทุน เช่น ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอในบางพื้นที่หรือมีคุณภาพไม่ดีพอ
ข้อควรรู้
 1. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหารคนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 2. ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
 3. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
 4. บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
ภาษาอาเซียน: อินโดนีเซีย
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี เซลามัทปากิ (ตอนเช้า)
  เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
  เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
  เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
ขอบคุณ เทริมากาสิ
สบายดีไหม อพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จัก เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่ ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อน บาย บาย
นอนหลับฝันดี มิมพิ ยัง อินดา
เชิญ สิลาคาน
ใช่ ยา, เบอร์ทูล
ไม่ใช่ บูคัน
อากาศร้อนมาก ดินกิน เซกาลิ
อากาศหนาวมาก พานัส เซกาลิ
ไม่เป็นไร ทิดัก อพา อพา
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
17/06/2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(850)
 สาเหตุที่กฎระเบียบเข้มข้นขึ้นเพราะจะมีการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการดูแลประชาชน
 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
21/05/2557 E-Customs Service Co., Ltd.
(1,090)
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.