7-eleven
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
คำฮิต : แฮ็พพิแมธ
เจ ว็อช ซิสเต็ม.. อารมณ์ดี แจ่วฮ้..
ASEAN (10)
 Brunei
 Cambodia
 Indonesia (388)
 Laos
 Malaysia (310)
 Myanmar
 Philippines (951)
 Singapore (5)
 Thailand (567)
 Vietnam
ASEAN +3 (13)
ASEAN +6 (16)
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
เข้าชม 50,382 ครั้ง  
ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง :กรุงพนมเปญ
พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 15 ล้านคน
ภาษา : เขมร
GDP : 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capital : 805 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth : ร้อยละ 4.8
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

 • พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" (เขมร: )
 • พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
 • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์


การค้าระหว่างไทย – กัมพูชา (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ต.ค.) : 2,133.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1789.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากกัมพูชา ได้แก่ เรือ และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ ของปรุงจากผักผลไม้
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม

โอกาส
 1. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน
 2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจเรื่องการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
 3. เป็นแหล่งแร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
 4. เป็นสมาชิกของอาเซียนและองค์การกาการค้าโลก ทำให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้อง มีความเป็นสากลมากขึ้น
 5. ประชาชนนิยมสินค้าไทย
 6. แรงงานจำนวนมากและมีราคาถูก

อุปสรรค
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองกับไทย ทำให้นักธุรกิจไทยไม่มั่นใจที่จะทำการค้าหรือลงทุนในกัมพูชา
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ศึกษาวิจัย ข้อมูล ตลาด สินค้า
 4. การคอร์รัปชั่นสูง และการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพ
 5. การปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบล่าช้า กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย
 6. การส่งออก – นำเข้า ใช้การเจรจาและดุลพินิจ หรือ Connectionเป็นสำคัญ ทำให้เกิดความแตกต่างเรื่องต้นทุนธุรกิจ
 7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
 8. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีประสิทธิภาพ
 9. ขาดแคลนแรงงานทักษะและเชี่ยวชาญ
ข้อควรรู้
 1. เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: กัมพูชา
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี จุม-เรียป ซัว จุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณ ออ-กุน ออ-กุน
สบายดีไหม ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จัก เตรก ออ แดล บาน เตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่ ขจุ๊บคะเนียใหม่ ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อน โซว์ม เลีย เฮย โซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดี เกล็วสุบันลอ เกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญ อ็อญ-เจิญ อ็อน-เจิน
ใช่ แมน แมน
ไม่ใช่ มึน แมน มึน-แมน
อากาศดีจัง อะกะสะเทียดละออ อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
อากาศร้อนมาก อะกะสะเทียดละเดา อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
อากาศหนาวมาก อะกะสะเทียดตระเจี๋ย อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
ไม่เป็นไร มึน เอ็ย เต มึน-เอย-เต
ขอโทษ โสมโต่ะ , อดโต่ะ โสม-โต่ะ , อด-โต่ะ
 
 
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย FAQ กัมพูชา 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศกัมพูชา | Cambodia )

Detail : คำถามเกี่ยวกับ AEC

 File size : 0.643 MB.
 Type : pdf

17/06/2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(913)
Knowledge on Border Trade (ข้อควรรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน) 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศกัมพูชา | Cambodia )

Detail : -ข้อควรรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน
-บทบาทของกรมศุลกากรต่อการค้าชายแดน


 File size : 41.378 MB.
 Type : pptx

13/06/2557 สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
(298)
บทความทั้งหมด
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.