หน้าคำคม    ในประเทศ    เศรษฐีทุกคนเป็นคนขยัน แต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนที่ได้เป็น...
14K
12 มีนาคม 2559
เศรษฐีทุกคนเป็นคนขยัน แต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนที่ได้เป็นเศรษฐี - นิรนาม
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ