หน้าคำคม    ต่างประเทศ    กฎของเมตคาล์ฟ Metcalf's Law
2.0K
13 กรกฎาคม 2563
กฎของเมตคาล์ฟ Metcalf's Law

กฎว่าด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเครือข่ายโทรคมนาคมที่โรเบิร์ต (บ็อบ) เมตคาล์ฟเสนอไว้ว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของเครือข่ายโทรคมนาคมเท่ากับจำนวนคนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมนั้นยกกำลังสอง
 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ