หน้าคำคม    ต่างประเทศ    การทำงานใหญ่ ถ้าพบหลักฐานว่าใครทำผิด ให้จัดการทันที ...
2.1K
17 เมษายน 2563
การทำงานใหญ่ ถ้าพบหลักฐานว่าใครทำผิด ให้จัดการทันที และลืมมันซะ เพราะนี่คือวิธีการที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ -เนลสัน แมนเดลา-
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ