หน้าคำคม    ในประเทศ    2 สิ่งในชีวิตมนุษย์เราที่สำคัญ คือ สติปัญญาและความกล...
2.2K
11 มีนาคม 2563
2 สิ่งในชีวิตมนุษย์เราที่สำคัญ คือ สติปัญญาและความกล้าหาญ -อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ -
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ