หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1.8K
สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง คือ สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ภายหลังที่มีการส่งมอบสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Sponsor) ทางธนาคารจะเป็นผู้ชำระเงินให้ก่อน และให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารภายหลังตามระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

** “ผู้ขาย (Sponsor)” หมายถึง ผู้ค้ารายใหญ่ที่จำหน่ายสินค้า/บริการผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้า(Distributor)
“ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor)” หมายถึง ผู้ขอใช้สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเตอร์ไฟแนนซิ่ง(KTB Distributor Financing) ซึ่งเป็นผู้ซื้อหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการของผู้ขาย (Sponsor) **

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
คุณสมบัติเบื้องต้นของ Distributor (ผู้ขอสินเชื่อ)
  • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ซื้อหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าของผู้ขาย (Sponsor) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ซื้อหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีกำไรสุทธิในผลประกอบการปีล่าสุด
  • ต้องชำระค่าสินค้า /บริการให้แก่ผู้ขาย (Sponsor) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Payment)
  • ไม่เป็นบริษัทในเครือ หรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ขาย (Sponsor)
อื่นๆ ประเภทสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

อัตราดอกเบี้ย

ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร

ระยะเวลาการให้กู้

ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน

หลักประกัน

หลักประกันต่ำ (เฉพาะผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร)


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,751 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ387,211 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ476 
จำนวนสมาชิก39,884 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.