หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1.9K
สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซิ่ง
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซิ่ง 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด “สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Order Financing)” เป็นสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) สำหรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า/บริการ (Pre Financing)

สำหรับขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) ตามใบสั่งซื้อ (P/O) และให้ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

** “ผู้ซื้อ (Sponsor)” หมายถึง ผู้ค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อสินค้า/บริการจากผู้จัดหาสินค้า (Supplier)
“ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier)” หมายถึง ผู้ขอใช้สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Order Financing) ซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ เพื่อขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) ตามใบสั่งซื้อ**

ประเภทสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 
วงเงินสินเชื่อ

วงเงินตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสมของลูกค้า แต่ละราย
 
อัตราดอกเบี้ย

ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร
 
ระยะเวลาการให้กู้

ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 
หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (เฉพาะผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร)

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
คุณสมบัติเบื้องต้นของ Supplier (ผู้ขอสินเชื่อ)
  1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
  2. เป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) หรือผู้ซื้อรายอื่น ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. มีกำไรสุทธิในผลประกอบการปีล่าสุด
  4. ต้องรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเข้าบัญชีธนาคาร และทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้จากบัญชีดังกล่าวได้
  5. ไม่เป็นบริษัทในเครือ หรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ซื้อ (Sponsor)
ทั้งนี้ ผู้ซื้อ(Sponsor) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,928 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ388,272 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ477 
จำนวนสมาชิก39,891 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.