หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2.3K
สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ
ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ 
Loan K-Personal Loan for Pensioner
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

อัตราดอกเบี้ย

MRR -1.15% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ (เงินกู้ 2,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท เศษ 2,000 บาท คิดเป็นอากร 1 บาท)
ลักษณะการรับเงินกู้
 • ธนาคารจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจำนวนเงินสุทธิที่หักค่าอากรแสตมป์แล้ว
วิธีการผ่อนชำระคืนเงินกู้

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้ นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
 • เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือน ที่กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้นฉบับ หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด ที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ด้วยหมึกสีแดง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่ยังเดินบัญชีอยู่ (เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติ)
 
อื่นๆ จุดเด่น
 • เงินกู้เอนกประสงค์ สำหรับกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เพียงใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ชำระหนี้โดยการหักเงินบำนาญ ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้กู้สะดวกในการชำระหนี้คืนธนาคาร

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,327 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ387,576 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ476 
จำนวนสมาชิก39,886 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.