หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
6.9K
4
10
3.5K
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
SMEs
NEWS
องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
รายละเอียด ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านเงินทุนในโครงการนวัฒกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ใน  5  สาขา  ได้แก่  อาหารและสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราซอฟต์แวร์และแมคาทรอนิกส์  ยานยนต์และชิ้นส่วน  การออกแบบเชิงวิศวกรรมและเชิงอุตสาหกรรม  รวมทั้งการวิเคราะห์ทดสอบ  เพื่อเพิ่มและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ตั้ง 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0175555
โทรสาร 02-0175566
อีเมล์ info@nia.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,939 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด