หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
5.1K
1
6
3.5K
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ส.ส.ท.)
SMEs
NEWS
องค์กร สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ส.ส.ท.) 
รายละเอียด บริการจัดอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี  ในหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องวัด เทคโนโลยีการผลิตและบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีพลังงาน เป็นต้น

ที่ตั้ง 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2717-3000-29
โทรสาร 0-2719-9481-3
อีเมล์ et@tpa.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,052 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด