1.1K
8 เมษายน 2563
กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด ‘สมาคมการค้าดีเด่น ประจำ 2563’
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 โดยเชิญชวนสมาคมการค้าทั่วประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อน 31 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 คาดหวังให้สมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) และยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป
 
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับสมาคมการค้าที่มีการพัฒนาธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล และมีบทบาทต่อการสร้างประโยชน์และเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดความตื่นตัว เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจในแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้สามารถเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี (Best Practice) และเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างสง่างาม
 
“สมาคมการค้าที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดได้จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีประวัติการนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้ ซึ่งการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในปีนี้มี 21 รางวัล 4 ประเภท ได้แก่
 1. รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม
 2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ
 3. รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และ
 4. รางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น
ซึ่งแบ่งกลุ่มการประกวดตามอายุการจัดตั้งสมาคมการค้า ได้แก่
 • กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี
 • กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และ
 • กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตามให้เป็นไปตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่
 1. ผลสำเร็จตามพันธกิจ
 2. ความสามารถในการบริหารจัดการ
 3. คุณภาพการให้บริการ และ
 4. การพัฒนาองค์กร
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสมาคมการค้ามีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากล สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ได้ที่ www.dbd.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2547-5970”
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้สมาคมการค้าที่มีคุณสมบัติทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดกันเข้ามาเยอะๆ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าของท่านที่ได้มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และสามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) แก่สมาคมการค้ารายอื่นๆ ต่อไป
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
904
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
679
เปิดร้าน Chester พร้อม..
616
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
565
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
546
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.