686
1 สิงหาคม 2562
กระทรวงอุตฯ ปลื้มความสำเร็จ งาน Thailand Industry Expo 2019 คนแห่ร่วมงานคึกคัก ยอดเงินสะพัดสูงทะลุกว่า 800 ล้านบาท
 
 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม ปิดฉากความสำเร็จอย่างสวยงามกับงาน Thailand Industry Expo 2019 เมื่อวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ปลื้มได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานตลอด 5 วันอย่างคึกคัก เผยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนคน ก่อให้เกิดเงินสะพัดสูงทะลุกว่า 800 ล้านบาทโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครเข้ารับบริการโครงการต่าง ๆ และมียอดการขอสินเชื่อมากกว่า 700 ล้านบาท
 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร โดยผนึกกำลังระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ IoT ที่สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนให้อุตสาหกรรมในทุกสาขา รวมถึงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่วิสาหกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร นำเสนอแนวคิดหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง การเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ สู่การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยในมิติต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันเครือข่าย และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Big Brother) มาร่วมสนับสนุนนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดงให้กับวิสาหกิจรายเล็ก ๆ ได้มีแนวทางและจุดประกายทางความคิดสู่การต่อยอดทางธุรกิจของตนต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” 

สำหรับผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา รวมจำนวน 5 วัน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี โดยมียอดผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนกว่า  170,000 คน ยอดผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนกว่า 3,000 คน ขณะที่ยอดขายภายในงานทะลุกว่า 800 ล้านบาท ยอดขอสินเชื่อ Financial Loan รวมจำนวนกว่า 700 ล้านบาท รวมทั้งเกิดมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจ Business Matchingกว่า 230 ล้านบาท เกิดมูลค่าโดยทันทีกว่า 10 ล้านบาท และคาดว่าก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 400 ล้านบาท

การจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 เป็นการผนึกกำลังพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยและตอกย้ำการเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ จำนวน 8 โซน ดังนี้ 
 1. Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและผู้ร่วมงานได้มาถวายความจงรักภักดี 
 2. TI Pavilion: “Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” เป็นพื้นที่หลักของการจัดงาน โดยจัดแสดงตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้ 
 3. ITC Showcase การจัดแสดงพื้นที่จำลองของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry Transformation Center 4.0 (ITC 4.0) ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 105 แห่งทั่วประเทศ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 
 4. CIV Pavilion การนำเสนอ Showcase หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จาก 4 ภูมิภาค ปัจจุบันมี 215 แห่งทั่วประเทศ 
 5. International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่ได้ลงนาม MOU อาทิ ญี่ปุ่น จีน เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
 6. Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย เช่น Maker Club และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดีไซน์จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thailand Industrial Design Center (Thai-IDC) 
 7. Digital Transformation Pavilion แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 
  • โซนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation 
  • โซนให้คำปรึกษาแนะนำ 
  • โซนอบรม/สัมมนา 
  • Technology Show Case โชว์ผลงาน Success Case 
 8. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Big Brothers และผู้ประกอบการพรีเมียมรายย่อยที่ผ่านการคัดสรรแล้ว รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และผลิตภัณฑ์ไทยเด่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ มาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม Food Truck หรือผู้ประกอบการรถขายอาหารเคลื่อนที่ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารต่าง ๆ ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงานเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ภายในงานได้กว่า 2.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินมานําเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงจับคู่ด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งเกิดการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprises เป็น Smart Enterprises และจะเป็นแม่ทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
797
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
786
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
669
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
654
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
649
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
647
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.