3.0K
31 สิงหาคม 2549
" สุดยอดแฟรนไชส์ซอร์โลก งาน FLA Award 2006"
 
 

ประเทศสิงคโปร์ยังพัฒนากลยุทธ์การเป็นผู้นำในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงาน Franchise Show เป็นประเทศแรกที่ในการจัดงานแฟรนไชส์ในระดับภูมิภาคได้อย่างดี แม้แต่ฮ่องกงที่พยายามจะจัดงานแฟรนไชส์อาเซียนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยกำลังพัฒนางานแฟรนไชส์ตามมาติดๆ ประเทศมาเลเซียก็จัดงานสัมมนาแฟรนไชส์ระดับโลกมาแล้ว
 
การจัดงาน FLA Award จัดโดยFranchising and Licensing Association (FLA) ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ EDB, IE, IPOS, SPRING และธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เพื่อเป็นการยกระดับแฟรนไชซอร์ในประเทศและต่างประเทศ รางวัลนี้ต้องการให้เห็นกรณีศึกษาจริงของรูปแบบและแนวคิดการพัฒนา ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ ของแฟรนไชซอร์ในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ
 
ในปี 2006 นี้ ได้เปิดโอกาสให้แฟรนไชซอร์จากสมาคมแฟรนไชส์ต่างๆ ทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของWorld Franchise Council สำหรับประเทศไทยสมาคมแฟรนไชส์ไทยได้รับเกียรติใน การคัดเลือกและเสนอชื่อบริษัทแฟรนไชซอร์ของคนไทย เข้ารับรางวัล International Franchisor of the year 2006 Thailand ในครั้งนี้
 
ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  • International Franchisor of the year 2006 
  • Franchisor of the year 2006 สำหรับประเทศสิงคโปร์ 
  • Promising Franchisor of the year 2006
ผลประโยชน์ของแฟรนไชซอร์ต่างๆ ที่ได้รับรางวัล สามารถที่จะเผยแพร่ไปยังประเทศสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ทั่วโลก และมีโอกาสการขยายการตลาดไปยังประเทศสมาชิกได้ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน มีดังนี้ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้แก่ 1)ด้านกลยุทธ์ 40 คะแนน 2) ด้านระบบการจัดการ 110 คะแนน 3) ด้านการตลาด 50 คะแนน 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชซอร์และแฟรนไชส์ซี 20 คะแนน และ 5) ด้านการเงิน 20 คะแนน
 
 

สำหรับใบสมัครผู้ถูกเสนอชื่อ มีรายละเอียดดังนี้
 
1. ด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ชื่อบริษัท และเครื่องหมายการค้า ประวัติความเป็นมาของบริษัท วิสัยทัศน์ และพันธกิจ วิธีการคัดเลือก และกิจกรรมในการหาแฟรนไชซีจำนวนของสาขาที่เป็น ของตนเองและของแฟรนไชส์ในปี 2005, 2006 และ2007-2009 โครงสร้างองค์กร
 
2. ระบบการจัดการจำนวนหน้าของคู่มือปฏิบัติการ (Operation Manual) บทบาทและหน้าที่ของแฟรนไชซอร์ และบทบาทหน้าที่ของแฟรนไชซี การสื่อสารที่สำคัญ 5 ประการ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การจัดการด้านกฎหมาย ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและระบบ และระบบการประเมินผล ยกกรณีศึกษาด้านประสิทธิผลองค์การที่แฟรนไชซอร์เข้า ไปช่วยแฟรนไชซีให้เจริญเติบโตขึ้น
 
3. ด้านการตลาด ปรัชญาของตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า จุดเด่นของสินค้า กลยุทธ์ด้านราคา การส่งเสริมการขาย งบประมาณและรูปแบบกิจกรรม กลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งและช่องทางการกระจายสินค้า
 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชซอร์และแฟรนไชซี การมีส่วนร่วมของแฟรนไชซีในระบบแฟรนไชส์ อ้างอิงแฟรนไชซีที่ประสบความสำเร็จ
 
และ 5. งบการเงิน โดยพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2003-2005 ได้แก่ ยอดขายของบริษัท และยอดขายของแฟรนไชส์ ต้นทุนในการปฏิบัติการ และต้นทุนในการสนับสนุนแฟรนไชซี
 
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 19.00 น ที่โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์
 
การจัดการมอบรางวัลFLA Award เป็นการตอกย้ำในการเป็นผู้นำด้านแฟรนไชส์โลกของสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการจัดประกวดรางวัลแฟรนไชส์ยังไม่สามารถเป็นระดับภูมิภาคได้ เพราะการทำระดับประเทศยังไม่ได้รับการยอมรับในเรื่อง ของระดับมาตรฐานที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเชิงการค้า และความโปร่งใสของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
 
 
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,651
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,422
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
731
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
728
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
687
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
555
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.