3.9K
12 พฤษภาคม 2555
พาณิชย์ เพิ่มพันธมิตรขยายเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทยกระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสร้างระบบการพัฒนาธุรกิจอย่าง ยั่งยืน พร้อมขยายขอบเขตการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ภาคธุรกิจ  และสามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC


นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวในเชิง รุกสามารถก้าวล้ำหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้า โดยให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและดำเนินการพัฒนาองค์ ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ธุรกิจเป้าหมายแต่ละสาขาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจไปยังสถาบันการศึกษาใน ส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในแต่ละ พื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินงานในรูปแบบของ DBD  Academy  ไปแล้ว  5  สาขา ประกอบด้วย
  1. Logistic ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. e-Commerce  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. Franchise ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  4. Business Innovation ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  5. ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา ธุรกิจเป้าหมาย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจไทยในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขยายการดำเนินงาน DBD Academy ให้ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจในแต่ละด้าน และแต่ละสาขาเพื่อตอบสนองต่อโลกการค้ายุค AEC ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้  


จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2555 จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอีก  4  แห่ง ใน 4  สาขาธุรกิจ  ได้แก่
  1. Cyber Learning Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. Asian Trends Academy ร่วมกับ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
  3. Marketing Case Academy ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. Branding Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทั้งนี้  ความร่วมมือดังกล่าว  มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบ การ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีจำนวนกว่า 3 ล้านราย ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อม แข่งขันในตลาดระดับสากล

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
926
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
684
เปิดร้าน Chester พร้อม..
629
“Personalized Learning..
613
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
566
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
550
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.