3.5K
12 พฤษภาคม 2555
พาณิชย์ เพิ่มพันธมิตรขยายเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทยกระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสร้างระบบการพัฒนาธุรกิจอย่าง ยั่งยืน พร้อมขยายขอบเขตการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ภาคธุรกิจ  และสามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC


นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวในเชิง รุกสามารถก้าวล้ำหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้า โดยให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและดำเนินการพัฒนาองค์ ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ธุรกิจเป้าหมายแต่ละสาขาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจไปยังสถาบันการศึกษาใน ส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในแต่ละ พื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินงานในรูปแบบของ DBD  Academy  ไปแล้ว  5  สาขา ประกอบด้วย
  1. Logistic ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. e-Commerce  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. Franchise ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  4. Business Innovation ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  5. ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา ธุรกิจเป้าหมาย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจไทยในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขยายการดำเนินงาน DBD Academy ให้ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจในแต่ละด้าน และแต่ละสาขาเพื่อตอบสนองต่อโลกการค้ายุค AEC ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้  


จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2555 จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอีก  4  แห่ง ใน 4  สาขาธุรกิจ  ได้แก่
  1. Cyber Learning Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. Asian Trends Academy ร่วมกับ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
  3. Marketing Case Academy ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. Branding Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทั้งนี้  ความร่วมมือดังกล่าว  มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบ การ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีจำนวนกว่า 3 ล้านราย ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อม แข่งขันในตลาดระดับสากล

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,609
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,377
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
717
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
699
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
672
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
535
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.