1.0K
25 ตุลาคม 2565
มาแล้ว! นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ คนใหม่ คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ The Waffle


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้มีการเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการกับท่านนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมัยที่4 คนล่าสุด คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ The Waffle ที่ดำนินธุรกิจแฟรนไซส์มาแล้วกว่า 18 ปี

โดยรับมอบตำแหน่งจากท่านอดีตนายกสมาคมฯ คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ ซึ่งทางสมาคมแฟรนไซส์และไลเซนส์ ประกอบด้วยทีมงานและคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านมารวมตัวกัน โดยมีภารกิจที่จะช่วยเหลือ ผลักดันเหล่าสมาชิกให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับสมาชิก และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นสังคมที่ดีที่มีความแข็งแกร่ง น่าอยู่ และมีเกียรติต่อไป
 
ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% ของ GDP ทั้งประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง รวมถึงยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤตจากกรณีต่างๆ หรือในยามที่ประเทศมีความรุ่งเรือง 
 
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาได้ส่งผลกระทบให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นจำนวนมากต้องเจอปัญหาทั้งการปิดดำเนินการชั่วคราวหรือถาวร ยอดขายที่ลดลง ไม่สามารถเก็บค่ารอยัลตี้ได้ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงซัพพลายเออร์มีปัญหาในการผลิตและขนส่ง


แต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งวิกฤติโควิด-19 ก็ได้กลายเป็นโอกาสให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์ที่เข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศและจากในประเทศมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างสวนกระแส เพราะระบบแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

แม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีความรู้ด้านการทำธุรกิจมาก่อน แต่ผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) จะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) และเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการทำธุรกิจ ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่สนใจเลือกแฟรนไชส์เป็นธุรกิจเริ่มต้น

ดังนั้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมักจะเป็นช่วงที่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความเข้มแข็งกลับเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ยังไม่รวมถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 
ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 609 กิจการ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1) อาหาร 198 กิจการ (32.5%) 2) เครื่องดื่ม 146 กิจการ (24.0%) 3) บริการ 101 กิจการ (16.6%) 4) การศึกษา 100 กิจการ (16.4%) 5) ค้าปลีก 39 กิจการ (6.5%) และ 6) สปาและความงาม 25 กิจการ (4.0%)
  
สำหรับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ที่ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี อยู่ร่วมเป็นประจักษ์พยานการเติบโตและการถดถอยของแฟรนไชส์ไทยมาแล้วหลายยุคหลายสมัย ซึ่งในวาระของสมาคมปี 2565-2569 ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่คือคุณสุทธิชัย พนิตนรากุล เจ้าของแบรนด์เดอะวอฟเฟิล
 

โดยนายกสมาคมคนใหม่มีนโยบายที่ต้องการสร้างสรรค์ให้สมาคมได้รับการยอมรับจากสมาชิกและพันธมิตรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชนและภาคต่างประเทศ รวมทั้งจะต้องสร้างให้สมาคมมีบรรยากาศที่เอื้อให้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาธุรกิจและสังคมธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน  

สมาคมในยุคใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปในหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมแฟรนไชส์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบ (แฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์)
 

ทั้งธุรกิจรายใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ และการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (Franchise Standard) รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประกอบการแฟรนไชส์เพื่อให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจคอยช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจกันในระยะยาว
 
นอกจากนี้สมาคมจะเร่งประสานสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรเข้ามาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพื่อนำไปขยายธุรกิจสำหรับแฟรนไชส์รายเดิม หรือนำไปเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 
 
 
และที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างโอกาสทางการตลาดโดยนำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของธุรกิจ การขยายตลาด และหาพันธมิตรเพิ่มเติม
 
 
สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์จะเป็นกลไกลสำคัญในการสร้างสรรค์ให้สังคมธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสังคมที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่ทำให้คนไทยมีความอยู่ดี กินดี และมีความมั่นคงระยะยาว พร้อมเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุคอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ 
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
904
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
679
เปิดร้าน Chester พร้อม..
616
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
565
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
547
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.