หน้าดาวน์โหลด   บทความ E-book ฟรี   การตลาดและการลงทุน 
46K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คือ ตราสินค้าที่แสดงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงคุณภาพ
 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
22-07-2562รักพงษ์ ไชยพุฒ
(787)
การทำตัวสินค้าคือ คน ที่ถูกเลือกจะต้องแยกตลาดให้ออกและทำตัวเราให้ชัดเจนแก่คนที่ใช้การตัดสินครั้งสุดท้ายเป็นตัวเลือก
 File size : 0.066 MB.
 Type : pdf
22-07-2562บิสิเนสไทย
(752)
ดีไซน์สามารถเป็นกุญแจสู้ความสำเร็จของธุรกิจหลากหลายประเภท
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
22-07-2562Tom Peters
(758)
อารยธรรมสร้างแบรนด์ สร้างลอยัลตี้
 File size : 0.248 MB.
 Type : pdf
22-07-2562ผู้จัดการรายสัปดาห์
(768)
การตลาดปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคแห่งตราสินค้าที่เรียกว่า Brand Age
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
22-07-2562ฐานเศรษฐกิจ
(778)
การสร้าง brand เมื่อเทียบกับธุรกิจการทำเว็บไซต์ นั้นมีหลายวิธีและรูปแบบ
 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
22-07-2562ภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ
(763)
ศัทพ์ด้านการสื่อสารการตลาด (IMC) ที่ควรรู้ เช่น ADVERTISING, BIG IDEA, CORPORATE, COMMUNICATION
 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
22-07-2562 ไม่ระบุ
(929)
ปัจจุบัน ธุรกิจการศึกษาต่างก็ตระหนักถึงอรรถประโยชน์ของการสร้างแบรนด์องค์กร
 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
22-07-2562ฐานเศรษฐกิจ
(758)
การสร้าง Brand ได้สำเร็จย่อมทำให้เพิ่มยอดขายได้จากผู้บริโภคที่มีความชื่นชม Brand
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
22-07-2562ผู้จัดการรายวัน
(762)
การสร้าง Brand เพื่อให้คุณค่าที่ตรงใจกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf
22-07-2562ผู้จัดการรายวัน
(761)
ในภาวะของการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทควรเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้อยู่เหนือคู่แข่งโดยมีการเสนอรูปแบบการขายอย่างมีเอกลกษณ์

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
22-07-2562Marketeer
(771)
ทะเลสีแดง หรือทะเลเลือดสาดที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงและสุดท้ายแล้ว ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงินยังไงก็ต้องเดินไปสู่ทะเลสีแดง
 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
11-07-2562ดนัย เทียนพุฒ
(758)

 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
11-07-2562ผู้จัดการรายสัปดาห์
(835)

 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
11-07-2562ผู้จัดการรายสัปดาห์
(757)
ในอดีต หลายๆแบรนด์นําเอาชื่อและนามสกุล หรือเฉพาะนามสกุลผู้ก่อตั้งมาสร้างแบรนด์
 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
11-07-2562 ไม่ระบุ
(755)
Passion Marketing ไม่ได้คิดว่าคนซื้อเป็นลูกค้า แต่พัฒนาให้มีความผูกพัน มีการบอกปากต่อปาก
 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
11-07-2562สุกรี แมนชัยนิมิต
(812)
แบรนด์คืออะไร มีความสำคัญกับธุรกิจเรามากน้อยเพียงไหน
 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
11-07-2562 ไม่ระบุ
(731)
การกำหนกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและแคบลงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
11-07-2562รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ
(800)
ผลประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ในยุคทีสินค้าแทบจะไม่มีความแตกต่างกันนั้นก็คือการทำให้สินค้าไม่มีความแตกต่าง
 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
11-07-2562 ไม่ระบุ
(806)
บทความชิ้นนี้ดัดแปลงจากงานวิจัยรางวัลยอดเยี่ยม "Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through"
 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf
11-07-2562บิสิเนสไทย
(711)
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง
 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
11-07-2562ผู้จัดการรายสัปดาห์
(739)
วงการธุรกิจมีความตื่นตวและให้ความสําคัญในประเด็นการบริหารและ จัดการองค์กร
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
11-07-2562บิสิเนสไทย
(710)
การโฆษณาเน้นไปที่คุณภาพมาสู่ยุคของชื่อเสียงใช้ชื่อเสียงของบริษัทในการโฆษณา
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
11-07-2562ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
(730)
ส่วนผสมทางการตลาดรวมไปถึงมิติอื่นๆของธุรกิจมาเป็นแนวทาง มีดังนี้
 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
11-07-2562โพสต์ทูเดย์
(714)